E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Hiatal Hernia Repair Techniques [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 189-193

Hiatal Hernia Repair Techniques

Emin Ersoy1, Ekmel Tezel1, Tugan Tezcaner2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara

Hiatal herni (paraözofagiyal herni) tedavisi, cerrahide en yaygın olarak tartışılan konulardan biri olmuştur. Minimal invaziv tekniklerin gelişmesi tartışmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Tüm bu tartışmaların yanı sıra; midenin abdominal yerleşimine geri döndürülmesi, yeterli abdominal özofagus uzunlu¤unun sa¤lanmas›, herni kesesinin eksizyonu ve özofagiyal hiatusun sağlam olarak kapatılması gerekliliği konularında görüş birliği vardır. Cerrahi endikasyonlar, transtorakal veya transabdominal yaklaşım, hiatus kapama teknikleri, antireflü prosedür ekleme gerekliliği tartışılan ana konulardır.

Keywords: Hiatal herni, cerrahi teknik

Hiatal Herni Onarım Teknikleri

Emin Ersoy1, Ekmel Tezel1, Tugan Tezcaner2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara

Hiatal herni (paraözofagiyal herni) tedavisi, cerrahide en yaygın olarak tartışılan konulardan biri olmuştur. Minimal invaziv tekniklerin gelişmesi tartışmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Tüm bu tartışmaların yanı sıra; midenin abdominal yerleşimine geri döndürülmesi, yeterli abdominal özofagus uzunlu¤unun sa¤lanmas›, herni kesesinin eksizyonu ve özofagiyal hiatusun sağlam olarak kapatılması gerekliliği konularında görüş birliği vardır. Cerrahi endikasyonlar, transtorakal veya transabdominal yaklaşım, hiatus kapama teknikleri, antireflü prosedür ekleme gerekliliği tartışılan ana konulardır.

Anahtar Kelimeler: Hiatal herni, cerrahi teknik

Emin Ersoy, Ekmel Tezel, Tugan Tezcaner. Hiatal Hernia Repair Techniques. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 189-193

Corresponding Author: Emin Ersoy, Türkiye
LookUs & Online Makale