E-ISSN 2587-0610
Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Total Abdominal Pre-peritoneal (TAPP) Inguinal Hernia Repair: Report of Repair of a Recurrent Hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 236-239

Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Total Abdominal Pre-peritoneal (TAPP) Inguinal Hernia Repair: Report of Repair of a Recurrent Hernia

Hüseyin Sinan1, Sezai Demirbaş1, M. Tahir Özer1, Muharrem Öztaş1, A. Ziya Balta2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye

We wanted to report on SILS for TAPP inguinal hernia repair for a recurrent right inguinal hernia. A single port designed for SILS (Covidien, North Haven, CT, USA) was placed through a vertical trans-umbilical incision. A 5 mm 30°optical device, roticulator endo grasper, endo dissector and endo shears were used during the operation. In order to reinforce the posterior inguinal wall, prolene mesh and tucker for securing the mesh were also used. The operation required 90 minutes, and the SILS for TAPP inguinal hernia repair procedure was completed without complications. The patient was later discharged without further problems. Although there are some difficulties, SILS for TAPP inguinal hernia repair can be safely used in the hands of experienced laparoscopic surgeons. The technique is safe and feasible, yielding impressive cosmetic results.

Keywords: SILS, TAPP, Inguinal hernia, Laparoscopy, Single incision, Single port surgery

Total Abdominal Pre-peritoneal (TAPP) İnguinal Herni Onarımı için Tek Kesiden Laparoskopik Cerrahi (TKLC): Rekürren Herni Onarımı

Hüseyin Sinan1, Sezai Demirbaş1, M. Tahir Özer1, Muharrem Öztaş1, A. Ziya Balta2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmamızda, rekürren sağ inguinal hernisi olan bir hastamıza uyguladığımız TKLC ile TAPP inguinal herni yöntemini paylaştık. Tek kesiden laparoskopik cerrahi için dizayn edilmiş tek port (Covidien, North Haven, CT, USA) umbilikusa yapılan vertikal kesi ile yerleştirildi. Ameliyat sırasında 5 mm çaplı 300 optik, rotikülatör endo grasper, disektör ve makas kullanıldı. Posterior inguinal kanalı kuvvetlendirmek için prolen yama ve bunu tespit etmek için sabitleyici (tucker) kullanıldı. Ameliyat 90 dk sürdü, TKLC yöntemi ile TAPP inguinal herni onarımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ameliyat sonrasında hastamız problemsiz bir şekilde taburcu edildi. Bazı zorlukları olmasına karşın, TKLC yöntemi ile TAPP inguinal herni onarımı, tecrübeli laparoskopik cerrahlar tarafından güvenle uygulanabilir. Teknik, güvenli şekilde ve mükemmel kozmetik sonuçlarıyla uygulanabilir bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: SILS, TAPP, inguinal herni, laparoskopi, tek port, tek port cerrahisi

Hüseyin Sinan, Sezai Demirbaş, M. Tahir Özer, Muharrem Öztaş, A. Ziya Balta. Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) for Total Abdominal Pre-peritoneal (TAPP) Inguinal Hernia Repair: Report of Repair of a Recurrent Hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 236-239

Corresponding Author: Hüseyin Sinan, Türkiye
LookUs & Online Makale