E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Risks for Endoscopy Personnel and Steps to Prevent Them [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 178-181

Risks for Endoscopy Personnel and Steps to Prevent Them

Nuray Akyüz
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Safety of endoscopy personnel is of utmost importance. Consistent practice must be maintaned to prevent the transmission of diseases and to protect them against the dangers of chemicals used in cleaning and high-level disinfection of endoscopes. In addition, precautions must be taken against radiation, laser, electric, f,re hazards and the insufficiency of physical environment. All personnel performing or assisting in endoscopic procedures and personnel responsible for reprocessing care, cleaning and disinfecting of the equipment, must be knowledgeable about risks in endoscopy and the prevention methods. They must be educated with postgraduate education programmes.

Keywords: Endoscopy, infection control, health care workers, personal protective equipment, occupational health and safety

Endoskopide Çalışanların Karşı Karşıya Oldukları Riskler ve Korunma Yolları

Nuray Akyüz
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Endoskopide çalışanların güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Endoskopların temizliği ve yüksek düzey dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddelerin olası tehlikelerden korunmak ve hastalıkların yayılımını önlemek için tutarlı bir program sürdürülmelidir. Ayrıca, radyasyon ve lazerin olumsuz etkilerine, elektrik ve yangın tehlikesine, fizik koşulların yetersizliği/uygunsuzluğuna bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için de gerekli önlemler alınmalıdır. Endoskopik işlemleri yapan, asiste eden ve aletlerin bakım, temizlik ve dezenfeksiyonundan sorumlu tüm çalışanlar, karşı karşıya oldukları riskler ve korunma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı; hizmet içi eğitim programları ile desteklenmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, infeksiyon kontrolü, sağlık çalışanları, koruyucu araç-gereçler, iş sağlığı ve güvenliği

Nuray Akyüz. Risks for Endoscopy Personnel and Steps to Prevent Them. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(4): 178-181

Corresponding Author: Nuray Akyüz, Türkiye
LookUs & Online Makale