E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic splenectomy for an intra-parenchymal epithelial cyst [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(4): 136-138 | DOI: 10.14744/less.2018.15238

Laparoscopic splenectomy for an intra-parenchymal epithelial cyst

Ulaş Aday1, Ahmet Kılıçarslan2, Abdullah Böyük1
1Department of General Surgery, Health Sciences University Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of Pathology, Health Sciences University Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey

An epithelial splenic cyst is a rare clinical entity. Symptomatic, larger cysts of 5 cm in diameter should be treated to relieve symptoms and prevent complications that may develop. Laparoscopic treatment has become common in surgical practice and is used as a standard method in surgical procedures of the spleen. A 28-year-old male patient underwent a laparoscopic splenectomy due to the presence of a symptomatic splenic cyst of about 8 cm in size with an intraparenchymal localization. Pathological evaluation diagnosed an epithelial cyst. Two months of follow-up were uneventful. A laparoscopic splenectomy is the standard method of surgical treatment for epithelial splenic cysts if the localization of the cyst is not suitable for spleen-preserving surgery.

Keywords: Epithelial cyst, laparoscopic surgery; spleen.

Parankim içi yerleşimli epitelial kist için yapılan laparoskopik splenektomi

Ulaş Aday1, Ahmet Kılıçarslan2, Abdullah Böyük1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Epitelial dalak kisti nadir görülen bir klinik tablodur. Semptomatik ve 5 cm den büyük kistlerde, semptomların giderilmesi ve gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi için tedavi edilmelidir. Laparaskopik tedavi günümüzde cerrahi pratiğinde geniş kullanım alanı bulmuş ve dalağın cerrahi girişimlerinde standart yöntem olarak kullanılmaktadır. Yirmi sekiz yaşında erkek hastaya semptomatik, intraparankimal yerleşimli, yaklaşık 8 cm lik dalak kisti nedeniyle laparaskopik splenektomi yapıldı. Patolojik değerlendirmesinde epitelial kist olduğu görüldü. Hasta takibinin ikinci ayında ve herhangi bir problemi bulunmamaktadır. Epitelial dalak kistlerinin cerrahi tedavisinde, kist lokalizasyonu dalak koruyucu cerrahiye uygun değilse laparaskopik splenektomi standart yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Epitelyal kist, laparaskopik cerrahi, dalak

Ulaş Aday, Ahmet Kılıçarslan, Abdullah Böyük. Laparoscopic splenectomy for an intra-parenchymal epithelial cyst. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(4): 136-138

Corresponding Author: Ulaş Aday, Türkiye
LookUs & Online Makale