E-ISSN 2587-0610
Safe Patient Care In Laparoscopic Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(2): 87-93

Safe Patient Care In Laparoscopic Surgery

Meryem Yavuz, Züleyha Seki
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

With the expansion of laparoscopic surgery, perioperative nurses and other members of the surgical team are required to continue to learn about new technology and instrumentation, as well as the techniques and challenges involved in using new technology, to help ensure the safety of their patients. This article explores the development of laparoscopic procedures and offers suggestions for increasing patient safety.

Keywords: Patient Safety, Laparoscopic Surgery, Safety Precautions

Laparoskopik Cerrahide Güvenli Hasta Bakımı

Meryem Yavuz, Züleyha Seki
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Laparaskopik cerrahinin yaygınlaşması ile birlikte ameliyathane hemşirelerinin ve cerrahi ekibin diğer üyelerinin hasta güvenliğini sağlayabilmek için; bu alandaki yenilikleri ve teknolojileri öğrenmek ve bunların kullanımını konusunda sürekli olarak kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Bu makale laparoskopik işlemlerin gelişimini açıklamakta ve hasta güvenliğini arttırmak için öneriler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Laparoskopik Cerrahi, Güvenlik Önlemleri

Meryem Yavuz, Züleyha Seki. Safe Patient Care In Laparoscopic Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(2): 87-93

Corresponding Author: Meryem Yavuz, Türkiye
LookUs & Online Makale