E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Hiatal Herni Onarımında Komplikasyonlar [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 194-200

Hiatal Herni Onarımında Komplikasyonlar

Taner Yiğit
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara

Geçtiğimiz 10 yılı aşkın süredir, endikasyon standartlarının belirginleşmesi, uygulanacak fundoplikasyon çeşidinin netleşmesi ve perioperatif hasta bakımındaki iyileşmeler nedeniyle, hiatal hernilerin cerrahi tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. İlaveten laparoskopinin de devreye girmesi ile bu gelişmeler önemli ivme kazanmıştır. Günümüzde laparoskopi, hiatal herni onarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek orandaki hasta memnuniyeti ve başarılı cerrahi sonuçlara rağmen, gerek laparaskopik gerekse açık hiatal herni onarımında komplikasyon gelişimi bildirilmiştir. Akut paraözefageal sargı herniasyonu, gastrointestinal sistem organ perforasyonlari ve yaralanmasi, ciddi disfaji, pnemotoraks, vasküler yaralanma sayılabilecek önemli komplikasyonlardandir. Hiatal herni onarımında gelişecek komplikasyonları ile cerrahın tecrübesi arasında direkt bir korelasyon vardır. Cerrahi tecrübenin artması ve gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olunması ile komplikasyon oranlarında önemli azalma sağlanabilir.

Keywords: Hiatal herni, cerrahi komplikasyon

Hiatal Herni Onarımında Komplikasyonlar

Taner Yiğit
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara

Geçtiğimiz 10 yılı aşkın süredir, endikasyon standartlarının belirginleşmesi, uygulanacak fundoplikasyon çeşidinin netleşmesi ve perioperatif hasta bakımındaki iyileşmeler nedeniyle, hiatal hernilerin cerrahi tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. İlaveten laparoskopinin de devreye girmesi ile bu gelişmeler önemli ivme kazanmıştır. Günümüzde laparoskopi, hiatal herni onarımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek orandaki hasta memnuniyeti ve başarılı cerrahi sonuçlara rağmen, gerek laparaskopik gerekse açık hiatal herni onarımında komplikasyon gelişimi bildirilmiştir. Akut paraözefageal sargı herniasyonu, gastrointestinal sistem organ perforasyonlari ve yaralanmasi, ciddi disfaji, pnemotoraks, vasküler yaralanma sayılabilecek önemli komplikasyonlardandir. Hiatal herni onarımında gelişecek komplikasyonları ile cerrahın tecrübesi arasında direkt bir korelasyon vardır. Cerrahi tecrübenin artması ve gelişebilecek komplikasyonlar hakkında bilgi sahibi olunması ile komplikasyon oranlarında önemli azalma sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hiatal herni, cerrahi komplikasyon

Taner Yiğit. Hiatal Herni Onarımında Komplikasyonlar. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 194-200

Corresponding Author: Taner Yiğit, Türkiye
LookUs & Online Makale