E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Hybrid Interventions in Laparoscopic Endoscopic Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2014; 21(1): 9-14

Hybrid Interventions in Laparoscopic Endoscopic Surgery

Engin Hatipoğlu, Veysel Umman, Mehmet Velidedeoğlu, Osman Baran Tortum, Metin Ertem
Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Son yıllarda laparoskopi ve endoskopinin kendi alanlarında çok hızlı gelişimleri, bu iki yöntemin en avantajlı kısımlarının hibrid olarak kullanılarak, yani laparoskopik endoskopik hibrid girişimlerin (LEHG) doğmasını sağlamıştır. Bu teknik yeni geliştirilmiş bir teknik olup öncelikle gastrointestinal tümörlerde kullanılmaktadır. Bunların başında da özellikle gastrointestinal stromal tümörler gelmektedir. Bu yazıda laparoskopik endoskopik hibrid girişim tekniğini mideyle olan başlangıcından ve gelişiminden, şimdi kolorektal tümörlerde de kullanım bulmasına kadar inceleyeceğiz.

Keywords: laparoskopi, endoskopi, hibrid girişimler

Laparoskopik Endoskopik Cerrahide Hibrid Girişimler

Engin Hatipoğlu, Veysel Umman, Mehmet Velidedeoğlu, Osman Baran Tortum, Metin Ertem
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Son yıllarda laparoskopi ve endoskopinin kendi alanlarında çok hızlı gelişimleri, bu iki yöntemin en avantajlı kısımlarının hibrid olarak kullanılarak, yani laparoskopik endoskopik hibrid girişimlerin (LEHG) doğmasını sağlamıştır. Bu teknik yeni geliştirilmiş bir teknik olup öncelikle gastrointestinal tümörlerde kullanılmaktadır. Bunların başında da özellikle gastrointestinal stromal tümörler gelmektedir. Bu yazıda laparoskopik endoskopik hibrid girişim tekniğini mideyle olan başlangıcından ve gelişiminden, şimdi kolorektal tümörlerde de kullanım bulmasına kadar inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: laparoskopi, endoskopi, hibrid girişimler

Engin Hatipoğlu, Veysel Umman, Mehmet Velidedeoğlu, Osman Baran Tortum, Metin Ertem. Hybrid Interventions in Laparoscopic Endoscopic Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2014; 21(1): 9-14

Corresponding Author: Engin Hatipoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale