E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic treatment of morgagni hernia: Two case reports [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 34-36 | DOI: 10.14744/less.2020.32154

Laparoscopic treatment of morgagni hernia: Two case reports

Emrah Akın1, Fatih Altıntoprak2, Muhammet Burak Kamburoğlu2, Metin Ertem3, Fehmi Çelebi2
1Department of General Surgery, Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of General Surgery, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
3Department of General Surgery, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Morgagni hernias account for only 2–3% of all diaphragmatic hernias, and most of them (91%) are right-sided. Most Morgagni hernias are diagnosed in childhood, but rarely diagnosis may be late because they can be asymptomatic or present nonspecific-nonrespiratory symptoms. Thus, Morgagni hernia diagnosis is incidental in the majority of adulthood cases. The defect arises from a fusion failure of the diaphragm with the central arches. Surgery is the main treatment modality of the Morgagni hernia due to defect enlargement and strangulation- incarceration risks. In this paper, we present two Morgagni hernia cases treated with laparoscopic surgery. Minimal invasive techniques can be used in Morgagni hernia with all advantages.

Keywords: Laparoscopy, morgagnihernia; minimallyinvasivesurgery.

Morgagni Hernisinin Laparoskopik Tedavisi: 2 Vaka Sunumu

Emrah Akın1, Fatih Altıntoprak2, Muhammet Burak Kamburoğlu2, Metin Ertem3, Fehmi Çelebi2
1Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Morgagni Hernisi tüm diafragmatik hernilerinin %2-3’ünü oluşturur ve genelde (%91’i) sağ taraflıdır. Çoğu çocukluk çağında tanı konulur fakat asemptomatik olmaları veya nonspesifik solunumsal şikayetleri nedeniyle tanı bazen gecikebilir. Fıtık defekti diaframın orta hatta birleşmesinde hata olması sonucu oluşur. Defektin büyümesi, organların inkarserasyonu veya strangülasyonu riskine bağlı olarak cerrahi tek tedavi seçeneğidir. Bu yazıda, laparoskopik olarak tedavi ettiğimiz iki adet Morgagni hernisi vakasını sunmayı amaçladık. Minimal invaziv cerrahi tüm avantajları ile Morgagni hernisi tedavisinde kullanılabilir

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, morgagnihernisi; minimalinvazivcerrahi.

Emrah Akın, Fatih Altıntoprak, Muhammet Burak Kamburoğlu, Metin Ertem, Fehmi Çelebi. Laparoscopic treatment of morgagni hernia: Two case reports. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 34-36

Corresponding Author: Emrah Akın, Türkiye
LookUs & Online Makale