E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Ventral Hernia Repair Technique [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 158-166

Laparoscopic Ventral Hernia Repair Technique

Melih Paksoy1, Ümit Sekmen2
1Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Acıbadem Fulya Hospital, İstanbul, Turkey

İnsizyonel fıtıklar oldukça yagın görülmektedirler. Ameliyat sonrası yüksek nüks oranları, geniş saha disseksiyonu, dren kullanolma tercihi ve hastanede kalış süresi uzunluğu nedeniyle yeni teknikler araştırılmış, nüksü azaltmak, fazla sayıdaki fıtık defektlerinin hepsini görmek ve minimal invazif cerrahinin tüm avantajlarını kullanmak üzere laparoskopik ventral fıtık onarımı günümüzde yaygınlaştırılmıştır. Uygun cerrahi tekniğin araştırılması amacıyla yapılmış yayınlar bu derlemede tartışılmış laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye avantajları ortaya çıkarılmıştır. Laparoskopik fıtık onarımı ameliyat sonrası morbiditesi, yara komplikasyon ve nüks oranları düşük bir yöntemdir. Fıtık cerrahisi ve laparoskopik cerahi tecrübesi olan merkezlerde laparoskopik ventral fıtık onarımı tercih edilebilir.

Keywords: Laparoskopik onarım, laparoskopik teknik, insizyonel fıtık, ventral fıtık.

Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımı Tekniği

Melih Paksoy1, Ümit Sekmen2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İstanbul
2Acıbadem Fulya Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

İnsizyonel fıtıklar oldukça yagın görülmektedirler. Ameliyat sonrası yüksek nüks oranları, geniş saha disseksiyonu, dren kullanolma tercihi ve hastanede kalış süresi uzunluğu nedeniyle yeni teknikler araştırılmış, nüksü azaltmak, fazla sayıdaki fıtık defektlerinin hepsini görmek ve minimal invazif cerrahinin tüm avantajlarını kullanmak üzere laparoskopik ventral fıtık onarımı günümüzde yaygınlaştırılmıştır. Uygun cerrahi tekniğin araştırılması amacıyla yapılmış yayınlar bu derlemede tartışılmış laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye avantajları ortaya çıkarılmıştır. Laparoskopik fıtık onarımı ameliyat sonrası morbiditesi, yara komplikasyon ve nüks oranları düşük bir yöntemdir. Fıtık cerrahisi ve laparoskopik cerahi tecrübesi olan merkezlerde laparoskopik ventral fıtık onarımı tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik onarım, laparoskopik teknik, insizyonel fıtık, ventral fıtık.

Melih Paksoy, Ümit Sekmen. Laparoscopic Ventral Hernia Repair Technique. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 158-166

Corresponding Author: Melih Paksoy, Türkiye
LookUs & Online Makale