E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic treatment of simple renal cysts [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(3): 125-130

Laparoscopic treatment of simple renal cysts

Emre Can Akınsal, Mustafa Sofikerim
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri

In this review, our aim was to summarize laparoscopic management of simple renal cysts when treatment is indicated. Simple renal cysts are common in the general population. Although usually asemptomatic, renal cysts may cause pain, hipertansion and obstruction. When minimally invasive techniques become popular, laparoscopic approaches have been entered among the treatment options. Transperitoneal and retroperitoneal approaches have been described in laparoscopic renal cyst management. Findings suggest that, except for the operation time, transperitoneal and retroperitoneal approaches have similar results. When treatment is indicated, laparoscopic cyst decortication is an effective and durable treatment option. The greater and durable success rates of this minimally invasive technique may favor this treatment option over other treatment modalities.

Keywords: Simple renal cyst, laparoscopy; treatment.

Basit Renal Kistlerin Laparoskopik Tedavisi

Emre Can Akınsal, Mustafa Sofikerim
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kayseri

Bu derleme yazımızda, tedavinin endike olduğu durumlarda basit renal kistlerin laparoskopik tedavisini özetlemeye çalıştık. Basit renal kistler, genel popülasyonda yaygın olarak görülür. Genellikle asemptomatik olsalar da, basit renal kistler ağrı, hipertansiyon ve obstrüksiyona neden olabilirler. Minimal invaziv tekniklerin popüler hale gelmesiyle basit renal kistlerin tedavisinde laparoskopik
yaklaşımlar tedavi seçenekleri arasına girmiştir. Böbrek kistlerinin laparoskopik tedavisinde transperitoneal ve retroperitoneal olmak üzere iki yaklaşım tanımlanmıştır. Bulgular, operasyon zamanı dışında transperitoneal ve retroperitoneal yaklaşım sonuçlarının benzer olduğunu dşündürmektedir. Tedavinin endike olduğu durumlarda laparoskopik kist dekortikasyonu etkili ve uzun süreli bir tedavi seçeneğidir. Yüksek ve uzun süreli başarı oranları bu minimal invaziv cerrahi tekniği diğer tedavi modalitelerinden daha öne çıkarabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Basit renal kist, laparoskopi; tedavi.

Emre Can Akınsal, Mustafa Sofikerim. Laparoscopic treatment of simple renal cysts. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(3): 125-130

Corresponding Author: Mustafa Sofikerim, Türkiye
LookUs & Online Makale