E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic truncal vagotomy and gastrojejunostomy for the treatment of pyloric stenosis. [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 47-50

Laparoscopic truncal vagotomy and gastrojejunostomy for the treatment of pyloric stenosis.

Burhan Mayir1, Uygar Baştuğral2, Cemal Özben Ensari1, Ramazan Eryılmaz1, Mehmet Tahir Oruç1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kliniği

Surgery is an important option for treatment of pyloric stenosis which developed as complication of peptic ulcus. Recently widespread use of laparoscopic surgery provide an alternative method of treatment among these patients. In this article we represent laparoscopic truncal vagotomy and gastro jejunostomy operations for treatment of a patient with pyloric stenosis. Patient had return to normal eating habitus and had gain weight after operation.

Keywords: Pyloric stenosis, Laparoscopic vagotomy and drainage, Laparoscopic gastrojejunostomy

Pilor Stenozu Tedavisinde Laparoskopik Trunkal Vagotomi ve Gastrojejunostomi

Burhan Mayir1, Uygar Baştuğral2, Cemal Özben Ensari1, Ramazan Eryılmaz1, Mehmet Tahir Oruç1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Kliniği

Peptik ülser hastalığı komplikasyonlarından olan pilor stenozunda cerrahi tedavi önemli bir seçenektir. Son yıllarda laparoskopik cerrahinin daha yaygın olarak kullanımasıyla bu hastalara bir tedavi alternatifi oluşturmuştur. Bu makalede yemek sonrası kusma ve kilo kaybı şikayetleri ile başvuran ve pilor stenozu tanısı konulan bir olguya yapılan laparoskopik trunkal vagotomi ve gastrojejunostomi uygulaması tartışılmıştır. Hasta ameliyat sonrası dönemde normal beslenmesine devam edebilmiş ve eski kilosuna ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pilor Stenozu, Laparoskopik Vagotomi ve Drenaj, Laparoskopik Gastrojejunostomi

Burhan Mayir, Uygar Baştuğral, Cemal Özben Ensari, Ramazan Eryılmaz, Mehmet Tahir Oruç. Laparoscopic truncal vagotomy and gastrojejunostomy for the treatment of pyloric stenosis.. Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 47-50

Corresponding Author: Burhan Mayir, Türkiye
LookUs & Online Makale