E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 24-27 | DOI: 10.14744/less.2019.58661

Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm

Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper
Istanbul American Hospital, General Surgery Clinics, Istanbul, Turkey

A splenic artery aneurysm is the third most frequent intraabdominal aneurysm, accounting for 60% of all visceral artery aneurysms. There is a rupture rate of 2% with an associated mortality rate of 36%. Treatment of splenic artery aneurysm may include laparotomy, laparoscopy, or endovascular techniques. Excellent results have been reported with laparoscopic techniques recently. Presently described is a case of symptomatic, non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm treated with laparoscopic surgery. A 27-year-old female patient applied to the general surgery polyclinic complaining of abdominal pain and dyspepsia. After evaluating all of the clinical findings, a diagnosis of splenic artery aneurysm was made and a laparoscopic splenectomy and aneurysmectomy were performed. The patient was discharged on postoperative day 8. During the postoperative follow-up period, she recovered very well with no clinical problem.

Keywords: Splenic artery, aneurysm, non-rupture, laparoscopy

Semptomatik non-rüptüre proksimal-middle splenik arter anevrizmasının laparoskopik tedavisi

Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper
Istanbul Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul

Splenik arter anevrizmaları tüm organ arterlerine ait anevrizmalar içinde %60 oranında görülen, 3. en sık intraabdominal anevrizmadır. rüptür oranı %2, buna bağlı mortalite oranı %36'dır. Splenik arter anevrizması tedavisi laparotomi, laparoskopi ya da endovasküler teknikle yapılabilmektedir. Son zamanlarda laparoskopik yönteme ait mükemmel sonuçlar görülmektedir. Laparoskopik tedavi edilen semptomatik non rüptüre proksimal middle splenik arter anevrizması olgusunu sunmayı amaçladık. Yirmi yedi yaşında kadın hasta karın ağrısı ve dispepsi yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Klinik değerlendirme ve bulgular sonucunda splenik arter anevrizması tanısıyla laparoskopik splenektomi ve anevrizma eksizyonu uyguladık. Ameliyat sonrası takip sürecinde klinik problem izlenmedi ve ameliyat sonrası 8. günde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Splenik arter, anevrizma, nonrüptüre, laparoskopi

Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 24-27

Corresponding Author: Ender Anilir, Türkiye
LookUs & Online Makale