E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB) [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 56-63

Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB)

Hüseyin Yılmaz, Mustafa Şahin
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

The most common bariatric procedures performed worldwide, are laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) and laparoscopic RY gastric bypass surgery. In recent years, LAGB for the treatment of obesity is widely used by many surgeons in especially European countries. The biggest advantages of LAGB are easy implementation, lack of intestinal anastomosis, a short hospital stay, early recovery time, low mortality rate, be a recyclable, without requiring additional surgery to adjust, not cause malabsorption, and technically easy to implement by laparoscopic procedure. However, after gaining enough experience and achievement of a high number of patients, the surgeons encountered a great number of complications of LAGB. The complications such as gastric erosions, esophagitis, band slippage, stoma stenosis, pouch dilatation, band migration, complications related to port and connecting tube composed of some of the doubts in many countries which widely used LAGB. However, the LAGB usage in America is gradually increasing. The application of LAGB is still a preferable method in experienced hands and well-selected patients.

Keywords: Gastrik band, obezite, laparoskopi.

Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Band (LAGB)

Hüseyin Yılmaz, Mustafa Şahin
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dünya genelinde en yaygın uygulanan bariatrik prosedürler; laparoskopik ayarlanabilir gastrik band(LAGB) ve laparoskopik RY gastrik bypass ameliyatlarıdır. Son yıllarda LAGB özellikle Avrupa ülkeleri ve bu ekolü izleyen ülkelerde birçok cerrah tarafından obezite tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. LAGB kolay uygulanabilmesi, intestinal anastomoz olmaması, kısa hastanede kalış süresi, erken derlenme süresi, düşük mortalite oranı, geri dönüşebilir bir işlem olması, ek cerrahi işlem gerekmeksizin ayarlanabilmesi, malabsorpsiyona neden olmaması, işlemin laparoskopik ve teknik olarak kolay uygulanabilmesi en büyük avantajlarıdır Ancak bu alanda yeterli deneyim kazanılması ve yüksek hasta sayılarına ulaşılmasından sonra LAGB’a bağlı çok fazla komplikasyonla karşılaştırılmıştır. Gastrik erozyon, özefajit, band kayması, stoma stenozu, poş dilatasyonu, band migrasyonu, port ve bağlantı tüpü ile ilgili komplikasyonların sıklığı LAGB’ın çok kullanıldığı ülkelerde bazı şüpheler oluşturmuştur. Buna karşın Amerika’da LAGB kullanımı giderek artmaktadır. İyi seçilmiş hastalarda, deneyimli ellerde LAGB uygulaması halen tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Gastrik band, obezite, laparoskopi.

Hüseyin Yılmaz, Mustafa Şahin. Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB). Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 56-63

Corresponding Author: Hüseyin Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale