E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic splenectomy in splenic artery and vein aneurysm with spontaneous artriovenous fistula. Case Report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 76-79

Laparoscopic splenectomy in splenic artery and vein aneurysm with spontaneous artriovenous fistula. Case Report

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Onur Taylan Çelik, Tuğrul Demirel, Mustafa Tükenmez, Ahmet Dinçağ, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan, Demir Budak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Splenic artery aneurysm, although rare, is the commonest visceral aneurysm. Its management options have expanded with advances in minimally invasive techniques. Recently, the laparoscopic technique has gained popularity owing to its simplicity, safety, and short postoperative course in the experienced hand. Laparoscopic treatment of a 6 cm splenic artery and vein aneurysm in a 25-year-old woman case is presented.

Keywords: Laparoscopy, Splenic artery-vein aneurysm, Resection.

Spontan Arteriovenöz Fistüllü Splenik Arter ve Ven Anevrizmasında Laparoskopik Splenektomi: Olgu Sunumu

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Onur Taylan Çelik, Tuğrul Demirel, Mustafa Tükenmez, Ahmet Dinçağ, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan, Demir Budak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Splenik arter anevrizmaları nadir olmasına rağmen, en sık görülen organ anevrizmalarıdır. Minimal invaziv tekniklerdeki gelişim ile birlikte tedavi seçenekleri de artmıştır. Son dönemlerde laparoskopik teknikler, deneyimli ellerde kolay uygulama, güvenli olmaları ve kısa postoperatif iyileşme süreleri nedeniyle popülarite kazanmıştır. 25 yaşında bayan olguda bulunan 6 cm splenik arter ve ven anevrizmasının laparoskopik tedavisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laparaskopi, Dalak arter-ven anevrizması, Rezeksiyon

Umut Barbaros, Aziz Sümer, Onur Taylan Çelik, Tuğrul Demirel, Mustafa Tükenmez, Ahmet Dinçağ, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan, Demir Budak. Laparoscopic splenectomy in splenic artery and vein aneurysm with spontaneous artriovenous fistula. Case Report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 76-79

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
LookUs & Online Makale