E-ISSN 2587-0610
The Nursing Role During and After Oesophageal Stent Insertion in Patients with Oesophageal Cancers [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 112-118

The Nursing Role During and After Oesophageal Stent Insertion in Patients with Oesophageal Cancers

Deniz Öztekin
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Most patients with cancers of oesophagus ultimately develop metastatic or inoperable disease, rendering them incurable. They can, however, benefit from a variety of palliative interventions involving the multidisciplinary team, including chemotherapy, radiotherapy, endoluminal stenting, laser, or surgery. Often a combination of such strategies will be used to control symptoms, and maintain or improve quality of life. Close monitoring of the patient during oesophageal stent insertion endoscopically and succesfull nursing care by patient education after the procedure depends on knowledge and skills of registered nurses who had experienced in this field. In the literature, there are not so many reports on nursing care activities about endoluminal stenting. In this review, it was reviewed the literature data about procedural and post procedural activities of endoluminal stenting whisc is the one of the palliative procedures in patients with oesophageal cancers.

Keywords: Oesophageal stent, oesophageal malignance, nursing care

Ösofajiyal Malinitelerde Stent Yerleştirilmesi İşlemi Sırasında ve İzleyen Dönemde Hemşirenin Rolü

Deniz Öztekin
İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Ösofagus kanseri sıklıkla metastatik ya da cerrahisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Hastalar, multidisipliner ekip yaklaşımını gerektiren, kemoterapi, radyoterapi, endoluminal stent yerleştirilmesi, laser ve cerrahi gibi birçok palyatif girişimden yarar görmektedir. Palyatif girişimlerin kombine kullanımı, semptomların kontrol edilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi veya iyileştirilmesi açından kullanılmaktadır. Ösofajiyal stent yerleştirilen hastanın işlem sırasında yakından izlemi ve izleyen dönemde hasta eğitimi yoluyla hemşirelik bakımının başarılı şekilde sürdürülmesi, bu alanda deneyimli hemşirelerin bilgi ve becerilerine bağlıdır. Literatürde ösofajiyal stent yerleştirilmesi işlemini hemşirelik bakım girişimlerine ilişkin bilgilere az rastlanmaktadır. Bu derlemede, ösfofajiyal kanserli hastalarda uygulanan ve palyatif girişimlerden biri olan endoluminal stent yerleştirilmesi işlemi sırasında ve izleyen dönemdeki hemşirelik bakımına ilişkin girişimler irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ösofajiyal stent, ösofajyal malinite, hemşirelik bakımı

Deniz Öztekin. The Nursing Role During and After Oesophageal Stent Insertion in Patients with Oesophageal Cancers. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 112-118

Corresponding Author: Deniz Öztekin, Türkiye
LookUs & Online Makale