E-ISSN 2587-0610
Is it rational to do a laparoscopic intervention to probably malignant adnexal masses? a case report and a literature review [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 133-137

Is it rational to do a laparoscopic intervention to probably malignant adnexal masses? a case report and a literature review

Süleyman E. Akhan, Bülent Ergun
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Laparoscopic surgery is a safe method in the diagnosİs and treatment Of benign adnexal masses. The better postoperative tolerance and the, shorter hospital stay gradually make the laparoscopic surgery the preferred method in the treatment of adnexal masses. Although the malignant tumors also may be managed laparoscopically, still the classical approach is to apply this kind of surgery for the treatment of benign ovarian lesions. This condition makes the preoperative evaluation of the patient extremely important.ln this article we presented a case with high CA 125 plasma levels and an adnexal mass with heterogenous echos on transvaginal ultrasound and tried to discuss the approach and the algorythm of management of this kind of patients.

Keywords: Malignant adnexal mass, CA-125, laparoscopy

Habis olduğu düşünülen adneksiyal kitlelere laparoskopik girişim yapılabilir mi? Olgu Sunumu

Süleyman E. Akhan, Bülent Ergun
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Laparoskopik cerrahi girişim selim adneksiyal kitlelerin tanısı ve tedavisinde güvenle kullanılabilecek bir yöntemdir. Postoperatif dönemi hastanın daha İyi tolere etmesi ve hastanede kalış süresini kısaltması adneksiyal kitlelerin tedavisinde laparoskopik cerrahinin giderek daha fazla tercih edilmesine sebep olmaktadır. Jinekolojik habis tümörlerde de laparoskopik cerrahi kullanım alam bulmasına rağmen klasik yaklaşım şekli sadece selim ovarİan kitlelerin laparoskopi ile tedavisi şeklindedir. Bu durum hastanın preoperatİf değerlendirilmesini son derece önemli kılmaktadır. Bu makalede, CA-125 seviyesi yüksek, Transvaginal Ultrasonografi' de heterojen eko veren adneksiyal kitlesi olan bir hastaya yaklaşımımızı sunmayı ve literatürün Işığı altında bu Olgularda izlenmesi gereken algoritmayı tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Habis adneksiyal kitle, CA-125, Laparoskopi

Süleyman E. Akhan, Bülent Ergun. Is it rational to do a laparoscopic intervention to probably malignant adnexal masses? a case report and a literature review. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 133-137

Corresponding Author: Süleyman E. Akhan
LookUs & Online Makale