E-ISSN 2587-0610
Video-assisted thoracoscopic excision of bronchogenic cyct: A case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 125-127

Video-assisted thoracoscopic excision of bronchogenic cyct: A case report

Okan Solak, Muzaffer Metin, Songül Çuhadaroğlu, Mehmet Kullep, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi,Cerrahi Servisi, İstanbul

The cystic leşions of mediastinum and lung parenchyma are mostly acquired, and a small number is congenital. The bronchogenic cyst which is one of the congenital lung cysts, is frequently seen in children and adolescents. Bronchogenic cysts are 10-15% of primary mediastinal masses and mostly asymptomatic.ln âdequate lesions with mediastinal cystic leşions, cyst excision by VATS should be preferred instead of thorocotomy if complete resection can be done. We wanted to discuss the effectivity Of VATS İn a case in which we excissed.

Keywords: Video-assisted thoracoscopic surgery, bronchogenic cyst

Video-yardımlı torakoskopi ile bronkojenik kist eksizyonu " Olgu Bildirisi"

Okan Solak, Muzaffer Metin, Songül Çuhadaroğlu, Mehmet Kullep, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi,Cerrahi Servisi, İstanbul

Akciğer içi ve mediastende görülen kistik lezyonların çoğu edinsel, daha az bir bölümü ise konjenital olarak meydana gelir. Konjenital, akciğer kistlerinden biri olan bronkojenik kistler sıklıkla çocuk ve genç yaş döneminde görülür. Primer mediastinal kitlelerin %10-15'ini oluşturur ve çoğunlukla asemptomatiktir. Mediastinal kistik lezyonlu uygun olgularda video-yardımlı torakoskopi (VATS) ile kist eksizyonu komplet rezeksiyon yapılabildiği sürece torakotomiye tercih edilmelidir. VATS ile bronkojenik kist eksizyonu uyguladığımız bir olgu da literatürü gözden geçirerek yöntemin etkinliğini tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Video-yardımlı torakoskopik

Okan Solak, Muzaffer Metin, Songül Çuhadaroğlu, Mehmet Kullep, Atilla Gürses. Video-assisted thoracoscopic excision of bronchogenic cyct: A case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 125-127

Corresponding Author: Okan Solak
LookUs & Online Makale