E-ISSN 2587-0610
Emergency Laparoscopic Treatment of a Gastrointestinal Stromal Tumor of Stomach [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 126-130

Emergency Laparoscopic Treatment of a Gastrointestinal Stromal Tumor of Stomach

Süleyman Yılmaz, Emel Özveri, Metin Ertem
Acıbadem Hastanesi Kozyatağı, İstanbul

A rare case of gatrointestinal stromal tumor (GIST) provoking a severe gastric bleeding is reported. CASE REPORT AND RESULTS: The Authors report on the case of a 48-yearold-male patient who presented with hematemesis, melena and severe acut anemia (Hb: 6g/dl). Esofagogastroduodenoscopia (EGDS) disclosed a protruding lesion centrally ulcerated, actively bleeding, of 2 cm in size, localized in the upper gastric corpus and performed heater probe to the lesion. Computed tomograhic (CT) scan of the abdomen showed a mass arising in the anterior gastric corpus, 4 cm in size. Upon ongoing bleeding, heater probe was applied and failed again. Eventually the patient underwent urgent laparoscopy for bleeding control. At laparoscopy the tumour was seen on the serosal aspect of the anterior gastric body. It was elevated using two prolene stay sutures and was resected with serial applications of an endo GIA
stapler (Tyco 030449) to exclude the tumour. The staple line was over sewn using a 3-0 polypropylene suture. The specimen was retrieved from the abdomen in a bag. The patient made an uneventful recovery and was discharged home 48 hours after the operation.
Histological and immunohistochemical examination revealed intermedier risk gastrointestinal stromal tumor (GIST) with strong positivity of c-kit. Histology also verified a complete excision with tumour free resection margins. Laparoscopic approach has many benefits as bleeding control and is useful for the definitive resection of GIST of the stomach if the lesion is <5 cm in diameter.

Keywords: GIST, laparoscopic, wedge, resection

Kanayan Mide Stromal Tümörde Acil Laparoskopik Wedge Rezeksiyonu

Süleyman Yılmaz, Emel Özveri, Metin Ertem
Acıbadem Hastanesi Kozyatağı, İstanbul

Gastrointestinal stromal tümör (GIST) gastrointetinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörüdür. 48 yaşında erkek, siyah renkli dışkılama, halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Hastanın melenası olduğu görüldü, hgb: 6,6g/dl, htc: %19 bulundu. Yapılan gastroskopide mide ön yüzde kardiayaya yakın bir alanda 2 cm lik aktif kanayan kitle görüldü ve heater probe uygulandı. Batın BT de mide ön yüzde 4 cm çapında düzgün kenarlı, komponentleri olmayan kitle görüldü. Yapılan ikinci gastroskopi+ heater probe ile aktif kanama durdurulmaya çalışıldı. Kanamanın devam etmesi üzerine hasta acil olarak ameliyata alındı. Yapılan laparoskopik eksplorasyonda daha önce tarif edilen alanda 4 cm lik kitle görüldü. Lezyon iki adet sütürle askıya alındı. Endo GIA ile wedge rezeksiyon yapıldı. Kitle etraf sağlam doku ile çıkarıldı. Batın içinde 3/0 ipek ile stapler hattı sütüre edildi. Bir adet dren konularak ameliyat tamamlandı. Histopatolojik inceleme sonucu gastrointestinal stromal tümör, intermedier risk geldi. İntermediet risk olarak değerlendirildi. CD-117 olarak bulundu. Sonuç olarak 5 cm den daha küçük GİST lezyonlarında laparoskopik yaklaşım hem kanama kontrolü hemde definitif bir cerrahi için güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: GIST, laparoskopik, wedge, rezeksiyon

Süleyman Yılmaz, Emel Özveri, Metin Ertem. Emergency Laparoscopic Treatment of a Gastrointestinal Stromal Tumor of Stomach. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(3): 126-130

Corresponding Author: Süleyman Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale