E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Robotic choledocal cyst resection and hepaticojejunostomy in a case with an aberrant hepatic artery coursing over the gall bladder [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 37-40 | DOI: 10.14744/less.2018.74745

Robotic choledocal cyst resection and hepaticojejunostomy in a case with an aberrant hepatic artery coursing over the gall bladder

Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan, Muharrem Öztaş, Mehmet Fatih Can, Mehmet Ali Gülçelik
Department of General Surgery, University of Medical Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

The incidence of cysts of the biliary system is approximately 1 in 100,000 to 150,000 in Western populations. The pathophysiology of biliary tree cysts is believed to be a result of an anomalous pancreaticobiliary junction. Although surgery is the preferred treatment for biliary tree cysts, surgical resection of the cyst does not eliminate the risk of malignancy, but rather it reduces the risk. The main goal of surgery is complete resection of the cyst and reconstruction of the biliary tree. In addition to the complexity of the procedure, variations of the biliary tree and the hepatic hilum luminal structures make the surgery more difficult for the surgeon. In this report, the case of a 46-year-old male patient is described. He presented at the clinic with a previously diagnosed choledocal cyst of Todani class 1 and a history of peptic ulcer perforation surgery. Further evaluation verified a choledocal cyst measuring 6x4 cm. Robotic complete surgical resection of the cyst and reconstruction of the biliary tree with hepaticojejunostomy was performed. During the bladder dissection, a luminal structure localized near Calot’s triangle was observed and determined to be the left hepatic artery coursing over the anteromedial gall bladder and entering the liver at the level of the bladder fundus. The cyst and gall bladder were dissected while preserving the left hepatic artery. In conclusion, a minimally invasive approach for choledocal cyst resection should be performed at experienced centers because of frequent variations in both the hepatic arterial system and the biliary tract.

Keywords: Aberrant hepatic artery, choledocal cyst; robotic surgery.

Safra Kesesi Üzerinde Aberrant Hepatik Arter Seyir Eden Bir Olguda Robotik Koledok Kist Rezeksiyonu ve Hepatikojejunostomi

Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan, Muharrem Öztaş, Mehmet Fatih Can, Mehmet Ali Gülçelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Batı toplumlarında safra yolu kistleri sıklığı 1/100.000-150.000’dir. Safra ağacı kistlerinin patofizyolojisi, anormal pankreatikobiliyer kavşağın bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Cerrahi, safra ağaçları kistleri için tercih edilen tedavi olmasına rağmen kistin cerrahi rezeksiyonu malignite riskini ortadan kaldırmaz ancak azaltır. Ameliyatın asıl amacı kistin tam rezeksiyonu ve safra ağacının yeniden yapılandırılmasıdır. Prosedürün karmaşıklığına ek olarak, safra ağacının ve hepatik hilus lüminal yapılarının ortak varyasyonu cerrahiyi daha zor hale getirir. Bu yazıda, kliniğimize Todani sınıf 1 koledok kisti olan ve peptik ülser perforasyonu hikayesi bulunan 46 yaşında erkek hastayla ilgili tecrübelerimizi sunduk. Hastanın ileri değerlendirilmesinde 6 x 4 cm boyutlarında koledok kistini teyit ettik. Kist koledok ve safra kesesi ile blok olarak robotik cerrahi rezeksiyonu sonrasında hepatikojejunostomi ile safra ağacının rekonstrüksiyonu ile sağlandı. Safra kesesi diseksiyonu esnasında, Calot üçgeninde luminal bir yapı görüldü ve yapının safra kesesi anteromediali üzerinde seyrederek safra kesesi fundusu seviyesine karaciğere giren aberran sol hepatik arter olduğu anlaşıldı. Sol hepatik arter korunarak cerrahi tamamlandı. Sonuç olarak, koledok kist rezeksiyonu için minimal invaziv yaklaşım, hem hepatik arter sistemi hem de safra yollarında sık görülen varyasyonlar nedeniyle deneyimli merkezlerde uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aberran Hepatik Arter, Koledok Kisti, Robotik Cerrahi

Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan, Muharrem Öztaş, Mehmet Fatih Can, Mehmet Ali Gülçelik. Robotic choledocal cyst resection and hepaticojejunostomy in a case with an aberrant hepatic artery coursing over the gall bladder. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 37-40

Corresponding Author: Yaşar Subutay Peker, Türkiye
LookUs & Online Makale