E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Results and Comparison in Hiatal Hernia Repair [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 201-206

Results and Comparison in Hiatal Hernia Repair

Sinan Ersin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İzmir

Gastroözofageal reflünün laparoskopik cerrahi yöntemlerle başarılı olarak tedavi edilmesi paraözofageal hiatal hernilerin de (PEH) bu yöntemle tedavisini gündeme getirmiştir. PEH nadir görülen bir hastalık olup tüm hiatal hernilerin %5-10'unu oluşturur. Bu hastalara cerrahi onarım önerilmekle birlikte, endikasyonları net olarak ifade etmek üzerine halen tartışmalar sürmektedir. Günümüzde PEH tedavisi için cerrahi girişim altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu girişimin nasıl uygulanacağı konusunda başta transabdominal ya da transtorasik erişim ile ilgili tartışmalar olmak üzere farklı görüşler ortaya konmuştur. PEH onarımındaki basamaklar ana hatları ile herni kesesinin eksizyonu, ösofagusun mobilizasyonu, krusların kapatılması, fundoplikasyon ve gereğinde yama kullanımı ile özofagus uzatma prosedürlerinin uygulanmasını içermektedir. Bu basamakların uygulanmasındaki başarı direkt olarak hasta seçimi ve operasyonun aşamalarında gösterilen özen ile bağlantılı olacaktır.

Keywords: Hiatal herni, cerrahi tedavi, sonuç

Hiatal Herni Onarımında Sonuçlar ve Karşılaştırma

Sinan Ersin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İzmir

Gastroözofageal reflünün laparoskopik cerrahi yöntemlerle başarılı olarak tedavi edilmesi paraözofageal hiatal hernilerin de (PEH) bu yöntemle tedavisini gündeme getirmiştir. PEH nadir görülen bir hastalık olup tüm hiatal hernilerin %5-10'unu oluşturur. Bu hastalara cerrahi onarım önerilmekle birlikte, endikasyonları net olarak ifade etmek üzerine halen tartışmalar sürmektedir. Günümüzde PEH tedavisi için cerrahi girişim altın standart olarak kabul edilmektedir. Bu girişimin nasıl uygulanacağı konusunda başta transabdominal ya da transtorasik erişim ile ilgili tartışmalar olmak üzere farklı görüşler ortaya konmuştur. PEH onarımındaki basamaklar ana hatları ile herni kesesinin eksizyonu, ösofagusun mobilizasyonu, krusların kapatılması, fundoplikasyon ve gereğinde yama kullanımı ile özofagus uzatma prosedürlerinin uygulanmasını içermektedir. Bu basamakların uygulanmasındaki başarı direkt olarak hasta seçimi ve operasyonun aşamalarında gösterilen özen ile bağlantılı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hiatal herni, cerrahi tedavi, sonuç

Sinan Ersin. Results and Comparison in Hiatal Hernia Repair. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 201-206

Corresponding Author: Sinan Ersin, Türkiye
LookUs & Online Makale