E-ISSN 2587-0610
Clinical Value of Single Incision Laparoscopic Surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 35-46

Clinical Value of Single Incision Laparoscopic Surgery

Güven Koçkaya1, Ruhi Kadaifci2, Elif Şenkardeşler3, Çağla Erdoğan3, Mevlüt Mutaf3, Gökşin Özel3, Fatma Betül Yenilmez4
1Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği
2Medvice Medikal Danışmanlık
3Covidien Sağlık A.Ş.
4Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Idaresi Bölümü

In this review article, the evaluation of single incision Laparoscopic Surgery (SILS), actual status of SILS and its results of clinical practice are studied. Application examples in differents specialities like general surgery, thoracic surgery, gynecology, urology and pediatric surgery are summerized. Actual studies about SILS advantage, disadvantage, economical evaluation and learning curve are analyzed. The role of SILS on the future of minimal invasive surgery is criticized.

Keywords: Single Incision Laparoscopic Surgery, Minimal Invasive Surgery.

Tek Kesiden Laparoskopik Cerrahinin Klinik Uygulamalara Etkisi

Güven Koçkaya1, Ruhi Kadaifci2, Elif Şenkardeşler3, Çağla Erdoğan3, Mevlüt Mutaf3, Gökşin Özel3, Fatma Betül Yenilmez4
1Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği
2Medvice Medikal Danışmanlık
3Covidien Sağlık A.Ş.
4Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Idaresi Bölümü

Bu makalede Tek İnsizyon Laparoskopik Cerrahi (TİLC)’nin gelişim süreci ve laparoskopik girişimlerdeki güncel yeri tanımlanmış, klinik uygulama sonuçları, farklı branşlardaki (genel cerrahi, toraks cerrahisi, jinekoloji, üroloji, çocuk cerrahisi) uygulama alanları irdelenmiştir.
TİLC avantajları, dezavantajları, ekonomik değerlendirilmesi, öğrenme süreci ile ilgili çalışmalar da incelenerek, minimal invaziv cerrahi’nin geleceğindeki etkinliği yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tek insizyon laparoskopik cerrahi, minimal invaziv cerrahi

Güven Koçkaya, Ruhi Kadaifci, Elif Şenkardeşler, Çağla Erdoğan, Mevlüt Mutaf, Gökşin Özel, Fatma Betül Yenilmez. Clinical Value of Single Incision Laparoscopic Surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 35-46

Corresponding Author: Güven Koçkaya, Türkiye
LookUs & Online Makale