E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Conservative management of leakage after laparoscopic sleeve gastrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 73-75 | DOI: 10.14744/less.2018.02886

Conservative management of leakage after laparoscopic sleeve gastrectomy

Ismail Ertugrul1, Faik Yaylak2, Merve Şenkul2, Eray Atlı3, Ali Tardu4
1Department of Gastrointestinal Surgery, Evliya Çelebi Training and Research Hospital, Kütahya, Turkey
2Department of General Surgery, Dumlupınar University Faculty of Medicine, Kütahya, Turkey
3Department of Radiology, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Gastrointestinal Surgery, Sultan Murat-I Public Hospital, Edirne, Turkey

Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is a common surgical procedure for the treatment of morbid obesity. Severe complications may result with significant morbidity and mortality. Staple-line leakage is a rare, but important, complication. Here we present the case of a patient with staple-line leakage after LSG who was treated conservatively. The patient was a 36-year-old female with a body mass index of 43. LSG was performed. The postoperative course was uneventful and the patient was discharged on postoperative day 3. She presented with fever and back pain on postoperative day 5. An intermediate, type 2 staple-line leak was confirmed with computed tomography (CT). The patient was treated conservatively. The patient was well 1 year after the initial treatment and a follow-up CT confirmed complete resolution. Leakage and related morbidity and mortality after LSG may be a challenge for the patient and the surgeon. Early diagnosis and aggressive treatment is essential to overcome potential serious consequences. In some selected patients, a conservative approach with close observation may help to manage leakage after LSG.

Keywords: Laparoscopic sleeve gastrectomy, leakage; morbid obesity.

Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası görülen kaçakta nonoperatif tedavi

Ismail Ertugrul1, Faik Yaylak2, Merve Şenkul2, Eray Atlı3, Ali Tardu4
1Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahisi, Kütahya
2Dumlupınar Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kütahya
3Okan Üniversitesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
4Sultan 1. Murat Devlet Hastenesi, Gastrointestinal Cerrahisi, Edirne

Giriş
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi bariatrik cerrahide en sık uygulanan cerrahi işlemdir. Ciddi komplikasyonlar morbidite ve mortalite ile sonuçlanabilir. Stapler hattı kaçağı nadir fakat önemli bir komplikasyondur. Burada laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası görülen stapler hattı kaçağına non operatif tedavi ile yaklaştığımız olguyu sunacağız.
Olgu
BMI 43 olan 36 yaşında bayan hastaya laparoskopik sleeve gastrektomi yapıldı. Üçüncü gün sorunsuz taburcu edilen hasta beşinci gün sırt ağrısı, ateşi olduğunu söylemesi üzerine tekrar hastaneye yatırıldı. Karın tomografisi ile tip 2 stapler hattı kaçağı olduğu tespit edildi. Hasta konservatif olarak tedavi edildi. 1 sene sonra çekilen karın tomografisinde kaçağın tamamen düzeldiği görüldü.
Sonuç
Sleeve gastrektomi sonrası görülen kaçaklar cerrah için çok can sıkıcı ve hasta için morbid ve mortal olabiliyor. Erken teşhis ve agresif tedavi potansiyel sonuçların üstesinden gelmek için gereklidir. Bazı seçilmiş hastalarda yakın gözlem ile konservatif yaklaşım sleeve sonrası kaçakların yönetiminde yardım edebilir

Anahtar Kelimeler: Kaçak, Laparoskopik sleeve gastrektomi, Morbid obezite,

Ismail Ertugrul, Faik Yaylak, Merve Şenkul, Eray Atlı, Ali Tardu. Conservative management of leakage after laparoscopic sleeve gastrectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 73-75

Corresponding Author: Ismail Ertugrul, Türkiye
LookUs & Online Makale