E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Lower Anterior Resection [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2014; 21(1): 23-26

Laparoscopic Lower Anterior Resection

Hakan Yanar
Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey


Laparoskopik Aşağı Anterior Rezeksiyon

Hakan Yanar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul


Hakan Yanar. Laparoscopic Lower Anterior Resection. Laparosc Endosc Surg Sci . 2014; 21(1): 23-26

Corresponding Author: Hakan Yanar, Türkiye
LookUs & Online Makale