E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic gastrostomy: when to do? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(2): 69-73

Laparoscopic gastrostomy: when to do?

Kağan Zengin, Ilknur Kılıç, Melih Paksoy, Metin Erdem
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

INTRODUCTION: Gastrostomy is performed on the patients who need nutritional support, using one of the three alternatives as endoscopy, laparotomy and laparoscopy.
METHODS: If there is a tumor which causes an obstruction of the anatomic ways and prevents the passage of the endoscopic instrument, the choice of the method is gastrostomy procedure either by laparotomy or laparoscopy
RESULTS: In this study we present four patients, 3 with eosophageal tumor which prevents the passage of endo­scopic instrument and 1 with a tumor at the base of tongue, that we performed laparascopic gastrostomy in I. U. Cerrahpasa Medical Faculty Department of the General Surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION:

Keywords: Laparoscopy, Gastrostomy, Enteral feeding.

Laparoskopik Gastrostomi: Ne Zaman Yapılmalı?

Kağan Zengin, Ilknur Kılıç, Melih Paksoy, Metin Erdem
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Beslenme destegi gereken hastalara günümüzde gastrostomi işlemi endoskopik, laparotomi ve laparoskopik olmak üzere 3 yolla uygulanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anatomik yolları tıkayan ve endoskopun ge­çişini engelleyen bir tumor mevcutsa seçilen yontem laparatomi veya laparoskopi yolu ile gast­rostomi tatbikidir.
BULGULAR: Bu çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tip Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda endoskopun geçişini engelleyen ozofagus tümörlü 3 ve dil kokü tümörlü 1 hastaya yapılan lapa­roskopik gastrostomi işlemi literatür eşliginde sunuldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, gastrostomi, enteral beslenme

Kağan Zengin, Ilknur Kılıç, Melih Paksoy, Metin Erdem. Laparoscopic gastrostomy: when to do?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(2): 69-73

Corresponding Author: Kağan Zengin
LookUs & Online Makale