E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Recurrence Of Esophageal Pedunculated Leiomyoma: A Rare Case Report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(1): 37-42

Recurrence Of Esophageal Pedunculated Leiomyoma: A Rare Case Report

Fatih Tunca1, Yasemin Giles1, Serdar Tezelman1, Günter Hafız2, Burak Ertaş2, Hüseyin Bakkaloğlu1, Tarık Terzioğlu1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Rekürren Saplı Özafagus Leiomyomu: Nadir Görülen Bir Olgunun Sunumu

Fatih Tunca1, Yasemin Giles1, Serdar Tezelman1, Günter Hafız2, Burak Ertaş2, Hüseyin Bakkaloğlu1, Tarık Terzioğlu1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Fatih Tunca, Yasemin Giles, Serdar Tezelman, Günter Hafız, Burak Ertaş, Hüseyin Bakkaloğlu, Tarık Terzioğlu. Recurrence Of Esophageal Pedunculated Leiomyoma: A Rare Case Report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2005; 12(1): 37-42

Corresponding Author: Fatih Tunca, Türkiye
LookUs & Online Makale