E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic restaging in endometrial cancer [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(4): 226-229

Laparoscopic restaging in endometrial cancer

Ahmet Barış Güzel, Mehmet Ali Vardar, Selim Büyükkurt, Ümran Küçükgöz Güleç, Ibrahim Ferhat Ürünsak
Department of Obstetrics and Gynecology, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey

In some cases, diagnosis of endometrial carcinoma may be revealed after simple hysterectomy performed for benign reasons. Laparoscopic pelvic and paraaortic lymphadenectomy may be performed as a restaging procedure in these cases with deep myometrial
invasion(stage 1B) or grade 3 tumor. We have performed laparoscopic restaging in 9 cases of endometrial carcinoma. The mean BMI was 30.2±8.4, mean operation time was 232.2±46.2 minutes, mean number of retrieved lymph nodes was 38.6±16.0 in our cases. First part of the operation is adhesiolysis of the colon and ileal loops from the vaginal cuff and pelvic side walls. The second part is pelvic lymphadenectomy and the third part is paraaortic lymphadenectomy.

Keywords: Endometrial cancer, laparoscopic staging

Endometrium Kanserinde Laparoskopik Tekrar Evreleme

Ahmet Barış Güzel, Mehmet Ali Vardar, Selim Büyükkurt, Ümran Küçükgöz Güleç, Ibrahim Ferhat Ürünsak
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana

Endometrium kanseri tanısı bazı olgularda benign lezyonlar için gerçeklefltirilen basit histerektomi sonrası spesimenin incelenmesi ile konulmaktadır. Bu olgulardan derin myometrial invazyonu olanlar ve grade III olanlarda laparoskopik pelvik ve paraaortik lenfadenektomi evrelemede kullanılabilir yöntemlerdendir. Kliniğimizde 9 endometrial kanser olgusunda laparoskopik tekrar evreleme gerçekleştirildi. Ortalama vücut kitle indeksi 30.2±8.4, ortalama operasyon süresi 232.2±46.2 dakika, çıkarılan lenf nodu sayısı 38.6±16.0 olarak saptandı. Operasyonun ilk kısmında vagen kafına ve pelvic yan duvara olan kolon ve ileal loop yapışıklıkları açıldı ve ikinci kısımda pelvic ve üçüncü kısımda ise paraaortik lenf adenektomi gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Endometrium lanseri, laparoskopi evreleme

Ahmet Barış Güzel, Mehmet Ali Vardar, Selim Büyükkurt, Ümran Küçükgöz Güleç, Ibrahim Ferhat Ürünsak. Laparoscopic restaging in endometrial cancer. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(4): 226-229

Corresponding Author: Ahmet Barış Güzel, Türkiye
LookUs & Online Makale