E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Approach to Appendiceal Mucoceles Case Report and Review of the Literature [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2014; 21(1): 32-36

Approach to Appendiceal Mucoceles Case Report and Review of the Literature

Ümit Sekmen1, Melih Paksoy2
1Department of General Surgery, Acıbadem Fulya Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Bu olgu sunumu ve teknik videosunda apendikste mukosel saptanan bir hastanın tanı ve tedavi detayları paylaşılarak, güncel bilgiler doğrultusunda patoloji ve tedavi algoritması ilişkilendirilerek tartışılmıştır.


Apandiks Mukosellerine Yaklaşım Vaka Sunumu ve Literatür Derlemesi

Ümit Sekmen1, Melih Paksoy2
1Acıbadem Fulya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Bu olgu sunumu ve teknik videosunda apendikste mukosel saptanan bir hastanın tanı ve tedavi detayları paylaşılarak, güncel bilgiler doğrultusunda patoloji ve tedavi algoritması ilişkilendirilerek tartışılmıştır.


Ümit Sekmen, Melih Paksoy. Approach to Appendiceal Mucoceles Case Report and Review of the Literature. Laparosc Endosc Surg Sci . 2014; 21(1): 32-36

Corresponding Author: Ümit Sekmen, Türkiye
LookUs & Online Makale