E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Morbid Obesity Surgery Complications [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 64-69

Laparoscopic Morbid Obesity Surgery Complications

Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu, Ülgen Zengin
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Morbid obesity is still a worldwide life-threatening health problem. Laparoscopic surgery techniques gain success here where exercise, diet and medications are insufficient. It is considered to be both safe and effective in weight loss, additionally reduces the comorbidities related with obesity. However, the physicians should have a thorough knowledge of the perioperative and postoperative complications of these procedures. The complications should also managed by an experienced team. Otherwise, the increase in the mortality rate is unavoidable. This review attracted attention to the possible early and late complications following laparoscopic bariatric surgery. The type
of techniques and the importance of mechanisms for complications must be remembered.

Keywords: morbid obesity, laparoscopic surgery, gastric bypass, complication.

Laparoskopik Morbid Obezite Cerrahisinde Komplikasyonlar

Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu, Ülgen Zengin
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Morbid obezite tüm dünyada hayatı tehdit eden bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Egzersiz, diyet ya da ilaç kullanımının çoğunlukla yetersiz kaldığı bu alanda laparoskopik cerrahi tekniklerle oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Güvenli ve etkili biçimde kilo vermeyi sağlamasının yanı sıra obeziteyle ilgili komorbiditeleri de azaltmaktadır. Ancak bu prosedürler sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalı ve uygulama deneyimli bir ekip tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde mortalitenin artması kaçınılmazdır. Bu derlemede laparoskopik obezite cerrahisini takiben gelişebilecek erken ve geç dönem komplikasyonlara dikkat çekilmektedir. Bu da uygulanmakta olan yöntemlerin ve komplikasyon gelişme mekanizmalarının iyi bilinmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: morbid obezite, laparoskopik cerrahi, gastrik bypass, komplikasyon.

Ayten Saraçoğlu, Kemal Tolga Saraçoğlu, Ülgen Zengin. Laparoscopic Morbid Obesity Surgery Complications. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(1): 64-69

Corresponding Author: Ayten Saraçoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale