E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic sleeve gastrectomy technique: How we do it [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 76-80 | DOI: 10.14744/less.2018.30974

Laparoscopic sleeve gastrectomy technique: How we do it

Müfit Şansal, Kutay Sağlam, Cihan Gökler, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp
Department of General Surgery, İnönü University Turgut Özal Medical Center, Malatya, Turkey

A total of 1002 bariatric procedures were performed at our clinic between March 2006 and December 2016. The laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) technique was performed on 833 patients. Three of the LRYGB procedures were revisions of a previous laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG). In 169 patients, the sleeve gastrectomy technique was used. One procedure was performed via laparotomy, but the others were performed laparoscopically. Six patients’ sleeve gastrectomy lines were transected and sutured using a laparoscopic needle holder, while the others were closed with a stapling device. Ileojejunal bypass was added in 21 of the LSG procedures. This clinic’s experience with morbid obesity surgery began with open gastric bypass surgery and later evolved into use of the LRYGB method. Sleeve gastrectomy, which is popular in this country and around the world, has been performed since July 2014 (handmade as of May). This article describes some of the nuances and subtleties of the LSG technique.

Keywords: Bariatric surgery, obesity; sleeve gastrectomy; surgical technique.

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Tekniği: nasıl yapıyoruz

Müfit Şansal, Kutay Sağlam, Cihan Gökler, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya

Kliniğimizde toplam 1002 bariatrik prosedür Mart 2006 ile Aralık( 2016 arasında uygulanmıştır. Bunların 833’ü Laparaskopik Roux-en-y Gastrik Bypass (LRYGB) (üç hasta sleeve gastrektomiden revize edilmiştir.), 169’u Sleeve Gastrektomi (SG)’dir. SG’lerin biri açık sleeve, diğerleri Laparaskopik Sleeve Gastrektomi (LSG)’dir. LSG’lerin altı tanesinin kesi hattı elle, diğerlerinin ki ise stapler ile kapatılmıştır. Ayrıca bunların 21’inde ise SG’e ileojejunal by-pass eklenmiştir. Kliniğimizin morbid obezite ameliyat deneyimi açık gastrik bypass cerrahisi ile başlayıp daha sonra LRYGB yöntemine evrilmiştir. Tüm dünya ile beraber bizim ülkemizde de popüler olan sleeve gastrektomi operasyonunu da (Mayıs ayında elle sleeve) Temmuz 2014 itibarı ile kliniğimizde yapılmaya başlanmıştır. Bu yazı aracılığı ile kliniğimizin sleeve gastrektomi tekniğinin nuanslarını ve inceliklerini paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Sleeve gastrektomi, cerrahi teknik, Obezite, Bariatrik cerrahi

Müfit Şansal, Kutay Sağlam, Cihan Gökler, Fatih Sümer, Cüneyt Kayaalp. Laparoscopic sleeve gastrectomy technique: How we do it. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 76-80

Corresponding Author: Müfit Şansal, Türkiye
LookUs & Online Makale