E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Successful management of two different pathologies caused acute abdomen in pregnancy: Case presentation [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(4): 221-225

Successful management of two different pathologies caused acute abdomen in pregnancy: Case presentation

Samet Topuz1, Ahmet Cem Iyibozkurt1, Umut Barbaros2, Oğuzhan Kuru1, Ibrahim Kalelioğlu1, Sinan Berkman1
1Department of Obstetrics and Gynecology, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

The diagnosis and management of acute abdomen in pregnancy is a challenging situation for an obstetrician. We present a case of 13 weeks of pregnant woman, managed with laparoscopy with symptoms of acute abdomen caused by both acute appendicitis and torsioned ovarian thecoma simultenously. A 24-years old G1P0A0 woman who had 13 weeks of pregnancy was admitted with symptoms of right lower quadrant pain. She had signs and physical findings consistent with acute abdomen. Transvaginal USG and pelvic MRI revealed singleton 13 weeks pregnancy, torsioned paraovarian mass and acute appendicitis. A dilated appendix and a right torsioned solid paraovarian mass were found during laparoscopic exploration. The torsioned paraovarian mass was extirpated and appendectomy was performed. Pathologic examination resulted with appendicitis and torsioned thecoma. Laparoscopy is a suitable procedure for managing pregnant patients with acute abdomen, in case of obeying certain rules.

Keywords: Pregnancy, acute abdomen, laparoscopy

Gebelikte Akut Batına Yol Açan Bağımsız İki Patolojinin Laparoskopik Olarak Başarı ile Yönetilmesi: Olgu Sunumu

Samet Topuz1, Ahmet Cem Iyibozkurt1, Umut Barbaros2, Oğuzhan Kuru1, Ibrahim Kalelioğlu1, Sinan Berkman1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Gebelikte akut batına yol açmış iki bağımsız patolojinin laparoskopi ile başarıyla yönetildiği bir olgu sunuyoruz. 24 yaşında, G1P0A0, tıbbi özgeçmişinde özellik olmayan 13 haftalık gebe kliniğimize bir gündür devam eden sağ alt kadran ağrısı yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede batın sağ alt kadranda palpasyonla hassasiyet ve rebound bulgusu dışında özellik saptanmadı. Transvaginal USG ve manyetik rezonans inceleme ile 13 haftalık gebelik, torsiyone paraovaryan kitle ve apendisit tanısı kondu. Laparoskopik eksplorasyonda sağ over üst komşuluğunda 4-5 cmlik torsiyone soliter yapı izlendi. Apendiks dilate görünümdeydi. Paraovarian kitle ekstirpe edildi, appendektomi yapıldı. Patoloji sonucu appendisit ve torsiyone tekoma olarak geldi. Gebelikte akut batına yol açan patolojilerin yönetilmesinde belirli koşullara uyulursa laparoskopi iyi bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, akut batın, laparoskopi

Samet Topuz, Ahmet Cem Iyibozkurt, Umut Barbaros, Oğuzhan Kuru, Ibrahim Kalelioğlu, Sinan Berkman. Successful management of two different pathologies caused acute abdomen in pregnancy: Case presentation. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(4): 221-225

Corresponding Author: Samet Topuz, Türkiye
LookUs & Online Makale