E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The first two laparoscopic pancreaticoduodenectomy cases in the eastern Black Sea region [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 33-36 | DOI: 10.14744/less.2018.42714

The first two laparoscopic pancreaticoduodenectomy cases in the eastern Black Sea region

Servet Karagül1, Oktay Karaköse2
1Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Oncological Surgery, University of Health Sciences, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

Laparoscopic pancreaticoduodenectomy has similar oncological outcomes to open pancreaticoduodenectomy. As minimally invasive surgery, a laparoscopic procedure is more advantageous in terms of blood loss, the length of hospital stay, and the occurrence of wound site complications. Presently described are 2 cases: an 84-year-old man with a tumor in the ampulla of Vater and a 74-year-old woman with distal bile duct cancer. Both were successfully treated with a laparoscopic Whipple procedure. In centers that perform a high volume of pancreatic surgery and advanced laparoscopic procedures, this surgery can be performed successfully using the appropriate techniques.

Keywords: Bile duct tumor, laparoscopic surgery; pancreatic cancer; Whipple.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk iki laparoskopik pankreatikoduodenektomi olgusu

Servet Karagül1, Oktay Karaköse2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bölümü, Samsun
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Bölümü, Samsun

Laparoskopik pankreatikoduodenektomi, açık pankreatikoduodenektomi ile karşılaştırıldığında benzer onkolojik sonuçlara sahiptir. Minimal invazif bir cerrahi olarak kan kaybı, hastanede kalış süresi ve yara yeri komplikasyonları açısından daha avantajlıdır. Burada, laparoskopik Whipple prosedürü ile tedavi ettiğimiz 84 yaşında ampulla Vater tümörü olan bir erkek hasta ile 74 yaşında distal koledok kanseri olan bir kadın hastayı sunduk. Her iki ameliyat da başarı ile gerçekleştirildi. Yüksek sayıda pankreas cerrahisi ve ileri laparoskopik işlemler yapılan merkezlerde, uygun tekniklerle laparoskopik pankreatikoduodenektomi başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Koledok tümörü, laparoscopic cerrahi, pankreas kanseri, Whipple

Servet Karagül, Oktay Karaköse. The first two laparoscopic pancreaticoduodenectomy cases in the eastern Black Sea region. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 33-36

Corresponding Author: Servet Karagül, Türkiye
LookUs & Online Makale