E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Obtaining a hook from a disposable laparoscopic suction/irrigation system [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 23-25 | DOI: 10.14744/less.2018.47965

Obtaining a hook from a disposable laparoscopic suction/irrigation system

Burhan Hakan Kanat1, Abdullah Böyük1, Mustafa Girgin2, Yavuz Selim Ilhan2, Ferhat Çay3, Ibrahim Erdemay1
1Department of General Surgery, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of General Surgery, Fırat University Faculty of Medicine, Elazığ, Turkey
3Department of General Surgery, Midyat State Hospital, Mardin, Turkey

Laparoscopic instruments are made to be either multi-use or disposable. Though the initial cost of reusable items is high, over time they become cost effective. These devices can be used on successive patients because they are reprocessed with appropriate disinfection and sterilization. Single-use disposable materials are sterile. They are not recommended for reuse. However, it is known that disposable devices are reused due to the financial concerns. In this study, a proposal is presented that could reduce some of the cost by taking a new tool from a disposable tool. It should be used in accordance with the production of a disposable device. It is hoped that creating another device from an existing one before disposal will be a financially friendly contribution to the institution.

Keywords: Disposable, hook; laparoscopic suction/irrigation system.

'Disposable' Laparoskopik Suction-İrrigation Sisteminden Hook Yapımı

Burhan Hakan Kanat1, Abdullah Böyük1, Mustafa Girgin2, Yavuz Selim Ilhan2, Ferhat Çay3, Ibrahim Erdemay1
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Elazığ
3Midyat Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mardin

Laparoskopik aletler üretilirken ya çok kullanımlık ya da tek kullanımlık olarak yapılmaktadır. “Reusable” malzeme yani tekrar kullanılabilen malzemeler; İlk alındığında alım maliyeti yüksek olsa da tekrar kullanılabilir olduğundan nihayetinde maliyetleri düşüktür. Bu aletler uygun dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerine dayanıklı olduğu için farklı hastalar arasında kullanılabilirler. Tek kullanımlık yani “disposable” malzemeler ise steril edilmiş olarak kullanıma sunulurlar ve bu malzemelerin tekrar kullanılması önermezler. Bu da önemli bir mali yük getirmektedir. Bu nedenle tek kullanımlık aletlerin mali kaygılar nedeniyle tekrar kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada tek kullanımlık bir aletten yeni bir alet çıkararak kısmen de olsa maliyeti azaltabileceğimizi düşünmekteyiz. En azından tek kullanımlık bir aletin üretimine uygun olarak kullanılmasını sağlamak ve sonrasında atılmadan önce bir takım işlemler yaparak başka bir alet oluşturup mali açıdan kuruma katkı sağlayabileceğini umut ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hook, Laparoskopik Suction-İrrigation Sistemi,

Burhan Hakan Kanat, Abdullah Böyük, Mustafa Girgin, Yavuz Selim Ilhan, Ferhat Çay, Ibrahim Erdemay. Obtaining a hook from a disposable laparoscopic suction/irrigation system. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 23-25

Corresponding Author: Burhan Hakan Kanat, Türkiye
LookUs & Online Makale