E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A rare esophagus damage reason; Ulcerative esophagitis due to usage of doxycycline [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 41-42 | DOI: 10.14744/less.2018.48030

A rare esophagus damage reason; Ulcerative esophagitis due to usage of doxycycline

Durmuş Ali Çetin1, Mehmet Patmano2, Tufan Gümüş2
1Department of Gastroenterological Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of General Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

Keywords: Doxycycline, endoscopy, ulcerative esophagitis

Nadir bir özofagus hasarı nedeni; Doksisiklin kullanımına bağlı gelişen ülseratif özofajit

Durmuş Ali Çetin1, Mehmet Patmano2, Tufan Gümüş2
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler: Doksisiklin, endoskopi, ülseratif özofajit

Durmuş Ali Çetin, Mehmet Patmano, Tufan Gümüş. A rare esophagus damage reason; Ulcerative esophagitis due to usage of doxycycline. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 41-42

Corresponding Author: Durmuş Ali Çetin, Türkiye
LookUs & Online Makale