E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The short-term effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on hematological parameters [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 21-24 | DOI: 10.14744/less.2020.48379

The short-term effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on hematological parameters

Fatih Can Karaca
Department of Health Sciences, Bilgi University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Sleeve gastrectomy (SG) surgery is an effective method for weight loss in obese individuals. The data on the effect of this surgical intervention on iron metabolism and hematological factors are limited. This study aimed to investigate the effects of SG surgery on iron and red blood cell-related parameters.
METHODS: The six-month follow-up data of 33 patients who underwent SG for obesity treatment were evaluated retrospectively in this study. Whole blood levels of hemoglobin, mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), red cell distribution width (RDW-CV), and serum iron concentrations were evaluated.

RESULTS: Mean hemoglobin, MCHC, and RDCV levels did not show a significant difference compared to the baseline and between months. Mean MCV levels significantly differed from baseline values at the end of the third month. Serum iron levels were significantly higher on the 6-month follow-up visit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings suggest that the iron level and other iron-related hematological parameters of the patients who underwent SG improved after the surgery.

Keywords: Anemia, iron deficiency; sleeve gastrectomy.

Laparoskopik Sleeve Gastrektominin Hematolojik Parametreler Üzerine Kısa Süreli Etkisi

Fatih Can Karaca
Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sleeve gastrektomi (SG), obez kişilerde kilo kaybının sağlanması için etkili bir yöntemdir. Bu cerrahi yöntemin demir metabolizması ve hematolojik faktörler üzerindeki etkisine ilişkin veriler sınırlıdır. Bu çalışmada SG cerrahisinin demir ve eritrosit ile ilgili parametreler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Obezite nedeniyle SG yapılan 33 hastanın altı aylık takip verileri retrospektif olarak incelendi. Tam kan hemoglobin düzeyleri, ortalama korpüsküler hacim (MCV), ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), eritrosit dağılım genişliği (RDW-CV) ve serum demir konsantrasyonları değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama hemoglobin, MCHC ve RDW-CV seviyeleri bazal değerlere göre ve aylar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. Ortalama MCV düzeyleri, üçüncü ayın sonunda başlangıç değerlerinden anlamlı derecede farklıydı. Serum demiri düzeyleri, 6 aylık takip sonunda anlamlı olarak yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, SG uygulanan hastaların demir düzeyinin ve demir ile ilişkili hematolojik parametrelerin ameliyat sonrası düzeldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anemi, sleeve gastrektomi; demir eksikliği.

Fatih Can Karaca. The short-term effects of laparoscopic sleeve gastrectomy on hematological parameters. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(1): 21-24

Corresponding Author: Fatih Can Karaca, Türkiye
LookUs & Online Makale