E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation Of Contralateral Patent Processus Vaginalis By Diagnostic Laparoscopy In Unilateral Hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 128-132

Evaluation Of Contralateral Patent Processus Vaginalis By Diagnostic Laparoscopy In Unilateral Hernia

B. Haluk Güvenç, Melih Tugay
KOÜ,Kocaeli Tıp fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

It is stated that in 40 — 60 % of children with a unilateral inguinal hernia, a contralateral patent processus vaginalis (CPPV) is present during routine bilateral exploration. Other series report a 10 — 40 % return for a contralateral hernia repair when unexplored. Introduction of fine laparoscopic instruments suitable for infants and children has popularized the technique among pediatric surgeons. Our aim is to evaluate the presence of CPPV in children with a unilateral inguinal hernia by means Of diagnostic laparoscopy. In a prospective study we evaluated and treated 36 consecutive cases for a known inguinal hernia. Four patients with bilateral hernias and an additional four with complicated clinical situations or due to technical difficulties did not undergo laparoscopic evaluation. Following preparation of the ipsilateral hernia sac and cannulation, the abdomen was insufflated up to 10 mmHg. Contralateral inguinal region was manually examined for a suspect PPV. A diagnostic laparoscopy was performed via hernia sac using a 45-degree, 5-mm telescope. We found a CPPV in eight (29%) of the 28 cases. Children under one year Of age showed a 40% incidence, where those over One year showed a 22% incidence of CPPV. 25% of the cases with a right inguinal hernia and 33% of the cases with a left inguinal hernia had a CPPV. We found that insufflation is unreliable in determining the presence Of CPPV manually. We believe that diagnostic laparoscopy is an easy and cost effective procedure in determining the presence Of a CPPV. It decreases both the risk and cost Of a second operation and avoids injury of the cord in an unnecessary exploration.

Keywords: Diagnostic laparoscopy, inguinal hernia, contralateral patent processus vaginalis

Tek taraflı fıtıklarda diagnostik laparoskopi ile kontralateral patent prosesus vaginalisin değerlendirilmesi

B. Haluk Güvenç, Melih Tugay
KOÜ,Kocaeli Tıp fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

Literatürde rutin bilateral inguinal eksplorasyon sırasında %40-60 oranında kontralateral patent prosesus vaginalis (KPPV) saptandığı bildirilmektedir. Rutin eksplorasyon yapılmayan olguların % 10-40'ı karşı tarafta fıtık çıkması şikayeti ile tekrar başvurmaktadır. Çocuk yaş grubuna uygun çap ve boyuttaki aletlerin geliştirilmesi sonucunda pediatrik laparoskopik girişimler popülarite kazanmıştır. Calışmamızda, tek taraflı kasık fıtıklarında tanısal amaçlı laparoskopi ile KPPV nin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirmiş olduğumuz prospektif çalışmamızda, kasık fıtığı tanısıyla başvuran 36 olgu KPPV açısından değerlendirilmiştir. Olgulann dördü teknik nedenler, dördü ise bilateralite nedeniyle çalışma dışı bırakılmıştır. Laparoskopi için fıtık kesesinin kanulasyonunu takiben batın 10 mmHg basınç ile şişirilmiştir. Karşı taraf inguinal bölge palpasyonla KPPV bulgusu açısından değerlendirilmiştir. Eksplorasyon 5-mm çapında, 45 derece açılı bir kamera kullanılarak gerçekleştirilmiş, KPPV saptanan olgularda onarım yapılmıştır. 28 olgunun sekizinde (%29) KPPV saptanmış olup, bir yaşın altında bu oran %40, bir yaş üstünde %22 olarak bulunmuştur. Sağ tarafta kasık fıtığı olan olguların % 25'inde, sol tarafta olanların ise % 33'ünde KPPV veya fıtık olduğu saptanmıştır. Batının şişirilmesini takiben yapılan manuel muayenenin güvenilir olmadığı sonucuna varılmıştır. Tek taraflı kasık fıtıklannda uygulanacak tanısal amaçlı laparoskopinin kolay, ucuz, ilerde yapılabilecek ikinci bir cerrahi girişimin maliyeti ile rutin eksplorasyon sırasında kord yaralanması riskini ortadan kaldıracak bir yöntem olduğuna inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Diagnostik laparoskopi, fıtık, kontralateral patent prosesus vaginalis

B. Haluk Güvenç, Melih Tugay. Evaluation Of Contralateral Patent Processus Vaginalis By Diagnostic Laparoscopy In Unilateral Hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(4): 128-132

Corresponding Author: B. Haluk Güvenç
LookUs & Online Makale