E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic management of benign cystic adnexal masses [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(4): 230-236

Laparoscopic management of benign cystic adnexal masses

Ismet Gün, Ali Babacan
Department of Obstetrics and Gynecology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To analyse laparoscopic treatments of cystic adnexal tumours which were not suspected to be malignant in the period of 2007–2009.
METHODS: Retrospective evaluation of laparoscopic surgical procedures. 92 patients with cystic adnexal masses. 92 patients underwent adnectomy/ovariectomy or ovarian cyst enucleation by operative laparoscopy.
RESULTS: Laparoscopic treatment was possible in 92.3% of patients with adnexal masses. All the cysts were benign. Endometriotic cyst, ectopic pregnancy and simple serous cyst were the most common disorders.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most cases of adnexal mass after a careful evaluation can be managed laparoscopically. Proper attention to techniques and training reduces complications.

Keywords: Benign, adnexal mass, laparoscopy

Benign Adneksiyel Kitlelerin Laparoskopik Yönetimi: 92 Olgu

Ismet Gün, Ali Babacan
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: 2007-2009 yılları arasında malignite flüphesi olmayan kistik adneksiyal tümörlerin laparoskopik tedavilerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopik cerrahi işlemlerin retrospektif değerlendirmesi. Kistik adneksiyal kitlesi olan 92 hasta. Operatif laparoskopi ile overian kist çıkartımı veya adnektomi/overiektomiye maruz kalan 92 hasta.
BULGULAR: Laparoskopik tedavi adneksiyal kitlesi olan hastaların %92.3’ünde mümkün olmuştur. Tüm kistler benigndi. Endometrial kist, ektopik gebelik ve basit seröz kist en yaygın hastalıklardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dikkatli bir değerlendirmeden sonra adneksiyel kitleli çoğu vaka laparoskopik olarak yönetilebilir. Eğitim ve doğru dikkatli teknik komplikasyonları azaltır.

Anahtar Kelimeler: Benign, adneksiyel kitle, laparoskopi

Ismet Gün, Ali Babacan. Laparoscopic management of benign cystic adnexal masses. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(4): 230-236

Corresponding Author: Ismet Gün, Türkiye
LookUs & Online Makale