E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy; Our Initial Experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 240-244

Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy; Our Initial Experience

Ismail Yaman, Hayrullah Derici
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D

Most of the surgeons have been attempting to reduce the number and size of ports in laparoscopic surgery to decrease parietal trauma and improve cosmetic results. These efforts are the fundamentals of the natural orifice transluminal endoscopic surgery and single incision laparoscopic surgery. Single incision laparoscopic surgery is a new procedure. Herein we would like to present our first two patients who underwent single-incision laparoscopic cholecystectomy, and review the previous literature.

Keywords: Single incision laparoscopic surgery, cholecystectomy, laparoscopy

Tek İnsizyondan Laparoskopik Kolesistektomi; Başlangıç Deneyimimiz

Ismail Yaman, Hayrullah Derici
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D

Cerrahların çoğu parietal travmayı azaltmak ve kozmetik sonuçları iyileştirmek amacıyla laparoskopik cerrahideki portların sayı ve boyutunu azalmaya çalışmıştır. Bu çabalar doğal açıklıklardan transluminal endoskopik cerrahi ve tek insizyondan laparoskopik cerrahinin temelidir. Tek insizyondan laparoskopik cerrahi yeni bir uygulamadır. Bu çalışmada tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi uyguladığımız ilk iki hastayı sunmak ve literatür taraması yapmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tek insizyondan laparoskopik cerrahi, kolesistektomi, laparoskopi

Ismail Yaman, Hayrullah Derici. Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy; Our Initial Experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 240-244

Corresponding Author: Ismail Yaman, Türkiye
LookUs & Online Makale