E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Single-Incision Laparoscopic Cholecystectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis: is it a Technical Advantage? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 51-54

Single-Incision Laparoscopic Cholecystectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis: is it a Technical Advantage?

Deniz Tihan1, Gülçin Hepgül2, Meltem Küçükyılmaz3, Olgun Öztürk2, Hakan Güven4
1Şevket Yılmaz eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Eğitim ve araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Situs inversus totalis is an uncommon defect and may pose diagnostic and therapeutic challanges. If patients with situs inversus admit with symptomatic gallstones, the necessity of cholecystectomy may occur. In this circumstance, laparoscopic cholecystectomy is the gold standard surgical procedure as well. Furthermore, regarding the technical details of laparoscopic approach, single-incision access seems having more advantages than the standard 3 or 4-incision surgery in such patient. As known, considering the literature, there are only six smilar cases of situs inversus totalis patient who was treated with single-incision laparoscopic technique so far. This report aims to present single incision access to an unusual case of cholelithiasis and evaluate the technical advantages of this procedure.

Keywords: Cholecystectomy, cholelithiasis; single-incision laparoscopy, minimally invasive surgical procedures; laparoscopy; situs inversus.

Situs Inversus Totalisli Hastada Tek Kesiden Laparoskopik Kolesistektomi: Teknik bir Avantaj mı?

Deniz Tihan1, Gülçin Hepgül2, Meltem Küçükyılmaz3, Olgun Öztürk2, Hakan Güven4
1Şevket Yılmaz eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Eğitim ve araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Situs inversus totalis, tanı ve tedavi güçlükleri yaratabilen, nadir görülen bir anomalidir. Eğer situs inversuslu bir hastada semptomatik kolelitiazis gelişirse, kolesistektomi endikasyonu doğar. Bu durumda laparoskopik kolesistektomi yine altın standarttır. Dahası, laparoskopik yaklaşımın teknik detayları göz önüne alınırsa, bu hastalarda tek kesili yaklaşım daha avantajlı görünmektedir. Bilindiği kadarıyla literatürde situs inversuslu hastada tek kesi ile laparoskopik kolesistektomi yapılan sadece altı benzer olgu mevcuttur.
Olguda alışılmışın dışındaki bir kolelitiazis hastasına tek port ile yaklaşımı ve bunun teknik avantajlarını paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, kolelityazis; minimal girişimsel cerrahi işlemler; laparoskopi; situs inversus.

Deniz Tihan, Gülçin Hepgül, Meltem Küçükyılmaz, Olgun Öztürk, Hakan Güven. Single-Incision Laparoscopic Cholecystectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis: is it a Technical Advantage?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2012; 19(1): 51-54

Corresponding Author: Deniz Tihan, Türkiye
LookUs & Online Makale