E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The treatment of giant ovarian cyst which mimics mesenteric cysts with laparoscopic approach [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 245-248

The treatment of giant ovarian cyst which mimics mesenteric cysts with laparoscopic approach

Orhan Veli1, Güvenç Diner1, Ramazan Davran2, Ibrahim Yetim1, Dilek Benk Şilfeler3, Akın Aydoğan1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Genel Cerrahi AD
2Mustafa Kemal Üniversitesi Radyoloji AD
3Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Mesenteric cyst are rare intraabdominal pathologies when compared with over cysts that are seen more frequently. Ovarian cystic lesions are usually originated from follicul cyst, corpus luteum cyst, endometrium cyst and seras cystadenom. In this case report, we discussed the giant ovarian cyst which mimic mesenteric cyst and treated with laparoscopic approach. The patient was an 18 years old single woman who had an abdominal pain and distension for approximately 1 year period. The physical examination of the patient included abdominal distention and minimal tenderness with deep palpation. Biochemical studies and tumor markers were normal. Abdominal ultrasonography revealed a 23 x 9 cm cystic lesion which located of right side of abdomen. Computerized tomography
determined a 23 x 9 cm lesion which was reported to be a mesenteric cyst and excluded ovarian pathology. For diagnostic and curative management, we planned laparoscopic surgery, the procedure revealed that the giant cyst was originated from ovary. After the aspiration of the internal components of the cyst, total excision was performed. Patient was discharged on postoperative day 2. uneventfully. Laparoscopic surgery should be the first step of differential diagnosis and treatment, even the intraabdominal cystic masses are large in size.

Keywords: Intraabdominal giant cyct, differential diagnosis, laparoscopic treatment.

Mezenterik Kisti Taklit Eden Dev Over Kistinin Laparoskopik Yaklaşımla Tedavisi

Orhan Veli1, Güvenç Diner1, Ramazan Davran2, Ibrahim Yetim1, Dilek Benk Şilfeler3, Akın Aydoğan1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Genel Cerrahi AD
2Mustafa Kemal Üniversitesi Radyoloji AD
3Mustafa Kemal Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Mezenterik kistler batın içinde yer kaplayan nadir bir patolojidir. Over kistleri ise mezenterik kistlere göre daha sık karşılaşılan bir patolojidir. Overin kistik lezyonları sıklıkla folikül kisti, korpus luteum kisti, endometrioid kist ve seröz kistadenom kaynaklıdır. Bu olguda mezenter kistiyle karışan dev over kistinin laparoskopik yaklaşımla tanı ve tedavisi tartışılmıştır. Olgu 18 yaşında bayan ve bekardı. Yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleri olan hastanın, fizik muayenesinde batında abdominal distansiyonu ve tüm kadranlarda derin palpasyonda minimal hassasiyeti vardı. Biyokimyasal tetkiklerinde ve tümör belirteçlerinde patolojik değer saptanmadı. Batın ultrasonografisinde batın sağ kadranı dolduran ve orjini saptanamayan yaklaşık 23x9 cm boyutlarında kistik lezyon saptandı. Abdominal bilgisayarlı tomografide over kaynaklı olmadığı düşünülen 23x9 cm büyüklüğünde mezenterik kist olarak rapor edildi. Hastaya hem diagnostik hem de tedavi amaçlı laparoskopik cerrahi planlandı. Dev kistin over kaynaklı olduğu görüldü. Kist içeriği aspire edilerek total eksizyonu yapıldı. Postoperatif herhangi bir problemi olmayan hasta 2. gün taburcu edildi. Laparoskopik yaklaşımın avantajları göz önünde bulundurularak, batın içindeki kistik kitleler büyük boyutlarda olsa bile ayırıcı tanı ve tedavide laparoskopi öncelikli olarak düşünülmesi gereken bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Batın içi dev kist, ayırıcı tanı, laparoskopik tedavi

Orhan Veli, Güvenç Diner, Ramazan Davran, Ibrahim Yetim, Dilek Benk Şilfeler, Akın Aydoğan. The treatment of giant ovarian cyst which mimics mesenteric cysts with laparoscopic approach. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(4): 245-248

Corresponding Author: Orhan Veli, Türkiye
LookUs & Online Makale