E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Technique of Laparoscopic Intraoperative Cholangiography During Laparoscopic Cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(4): 205-209

Technique of Laparoscopic Intraoperative Cholangiography During Laparoscopic Cholecystectomy

Fatin Rüştü Polat1, Ilker Abcı2, Irfan Coşkun2
1Devlet Hastanesi, Sakarya
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne

Operative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy is an effective technique which can be performed laparoscopically by biliary tract surgeon for identifying biliary anatomy and find out the occult bile duct stones. There are two techniques of laparoscopic cholangiography: cystic duct cannulation and cholecystocholangiography. We described this two techniques in our article.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, cholangiography.

Laparoskopik Kolesistektomide Sırasında İntraoperatif Kolanjiyografi Teknikleri

Fatin Rüştü Polat1, Ilker Abcı2, Irfan Coşkun2
1Devlet Hastanesi, Sakarya
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne

Laparoskopik kolesistektomi sırasında operatif kolanjiyografinin yapılması; bilier anatominin tanımlanması ve ekstrahepatik safra yollarında gizli taşların ortaya çıkarılmasında önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Laparoskopik kolanjiyografi iki şekilde yapılır:
1. Duktus sistikusun kanülizasyonu (Trans-sistik kolanjiyografi),
2. Kolesistokolanjiyografi. Bu makalede bu teknikler anlatıldı.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, kolanjiyografi.

Fatin Rüştü Polat, Ilker Abcı, Irfan Coşkun. Technique of Laparoscopic Intraoperative Cholangiography During Laparoscopic Cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(4): 205-209

Corresponding Author: Fatin Rüştü Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale