E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anatomic variation of the right hepatic artery during laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 83-85 | DOI: 10.14744/less.2018.65487

Anatomic variation of the right hepatic artery during laparoscopic cholecystectomy

Faik Tatlı1, Mehmet Gümer1, Fırat Erkmen1, Uğur Ekici2, Osman Bardakçı1, Orhan Gözeneli1
1Department of General Surgery, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul Gelişim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Keywords: laparoscopic cholecystectomy, anatomic variation, right hepatic artery,

Laparoskopik Kolesistektomi Esnasında Görülen Sağ Hepatik Arterin Anatomik Varyasyonu

Faik Tatlı1, Mehmet Gümer1, Fırat Erkmen1, Uğur Ekici2, Osman Bardakçı1, Orhan Gözeneli1
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa
2İstanbul Gelişim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: laparoskopik kolesistektomi, anatomik varyasyon, sağ hepatik arter,

Faik Tatlı, Mehmet Gümer, Fırat Erkmen, Uğur Ekici, Osman Bardakçı, Orhan Gözeneli. Anatomic variation of the right hepatic artery during laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(2): 83-85

Corresponding Author: Faik Tatlı, Türkiye
LookUs & Online Makale