E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surgical Anatomy of the Hiatus [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 185-188

Surgical Anatomy of the Hiatus

Ekmel Tezel1, Tugan Tezcaner2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara

Özofageal hiatus diafragmanın sağ krusu içerisinde yer alan ve özofagusun torakal boşluktan abdominal kaviteye geçişine olanak sağlayan bir açıklıktır. Hiatustan ayrıca vagusun ön ve arka dalları, sol inferior frenik damarlar ve sol gastrik arterin özofageal dalları geçer. Hiatusun her iki tarafındaki kas yapılar günlük cerrahi dilinde krus olarak anıılırlar ve bu yapıların üzerleri periton yaprağı ve transversalis fasiyası ile kaplıdır. Transversalis fasiyasının ve endotorasik fasiyanın lifleri özofagusu sararak ve ona tutunarak sonlanırlar. Bu lifler frenoözofageal membran olarak adlandırılır. Cerrahi diseksiyonda ve hiatus onarımında bu yapının tanınması ve korunması cerrahi onarımın başarısında belirleyici faktörlerden biridir. Hiatus anatomik bir yapı üzerindeki doğal açıklık olarak tanımlanır. Özofageal hiatus, diafragma üzerinde bulunan, özofagusun torakstan abdominal kaviteye geçişine olanak sağlayan açıklıktır ve yaklaşık olarak 10. torasik vertebra hizasındadır. Günlük cerrahi kullanımında hiatusun her iki tarafındaki kas yapılar krus olarak adlandırılsa da gerçekte hiatus diafragmanın sağ krusunda yer alır. Eliptik bir açıklıktır. Aortik hiatusun hemen anterosüperiorunda ve hafif solunda yer alır. İçerisinden yalnızca özofagus değil, ayrıca vagus siniri, sol inferior frenik damarlar ve sol gastrik arterin dalı olan bazı küçük özofageal arterler de geçer.

Keywords: Hiatus, cerrahi anatomi

Cerrahi Açıdan Hiatus Anatomisi

Ekmel Tezel1, Tugan Tezcaner2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / Ankara

Özofageal hiatus diafragmanın sağ krusu içerisinde yer alan ve özofagusun torakal boşluktan abdominal kaviteye geçişine olanak sağlayan bir açıklıktır. Hiatustan ayrıca vagusun ön ve arka dalları, sol inferior frenik damarlar ve sol gastrik arterin özofageal dalları geçer. Hiatusun her iki tarafındaki kas yapılar günlük cerrahi dilinde krus olarak anıılırlar ve bu yapıların üzerleri periton yaprağı ve transversalis fasiyası ile kaplıdır. Transversalis fasiyasının ve endotorasik fasiyanın lifleri özofagusu sararak ve ona tutunarak sonlanırlar. Bu lifler frenoözofageal membran olarak adlandırılır. Cerrahi diseksiyonda ve hiatus onarımında bu yapının tanınması ve korunması cerrahi onarımın başarısında belirleyici faktörlerden biridir. Hiatus anatomik bir yapı üzerindeki doğal açıklık olarak tanımlanır. Özofageal hiatus, diafragma üzerinde bulunan, özofagusun torakstan abdominal kaviteye geçişine olanak sağlayan açıklıktır ve yaklaşık olarak 10. torasik vertebra hizasındadır. Günlük cerrahi kullanımında hiatusun her iki tarafındaki kas yapılar krus olarak adlandırılsa da gerçekte hiatus diafragmanın sağ krusunda yer alır. Eliptik bir açıklıktır. Aortik hiatusun hemen anterosüperiorunda ve hafif solunda yer alır. İçerisinden yalnızca özofagus değil, ayrıca vagus siniri, sol inferior frenik damarlar ve sol gastrik arterin dalı olan bazı küçük özofageal arterler de geçer.

Anahtar Kelimeler: Hiatus, cerrahi anatomi

Ekmel Tezel, Tugan Tezcaner. Surgical Anatomy of the Hiatus. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(3): 185-188

Corresponding Author: Ekmel Tezel, Türkiye
LookUs & Online Makale