E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anomalies of the bile ducts, case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(4): 242-246

Anomalies of the bile ducts, case report

Mustafa Şahin, Mustafa Erbilen, Adnan Hasanoglu, Ertan Bülbüloğlu, Cengiz Ara, Ertuğrul Ertaş
İnönü University Faculty of Medicine Department of General Surgery


Safra yolu anomalileri: bir vaka nedeniyle

Mustafa Şahin, Mustafa Erbilen, Adnan Hasanoglu, Ertan Bülbüloğlu, Cengiz Ara, Ertuğrul Ertaş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana­bilim Dalı


Mustafa Şahin, Mustafa Erbilen, Adnan Hasanoglu, Ertan Bülbüloğlu, Cengiz Ara, Ertuğrul Ertaş. Anomalies of the bile ducts, case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(4): 242-246

Corresponding Author: Mustafa Şahin, Türkiye
LookUs & Online Makale