E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A new, safe and inexpensive technique for closure of trocar wounds after laparoscopy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(4): 204-207

A new, safe and inexpensive technique for closure of trocar wounds after laparoscopy

Sait Bakir, Özar Akalin
Bursa Yüksek İhtisas Hospital Gastroenterology Surgery


Laparoskopi sonrası trokar yaralarının kapatılmasında yeni, güvenli ve ucuz bir teknik

Sait Bakir, Özar Akalin
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cer­rahisi


Sait Bakir, Özar Akalin. A new, safe and inexpensive technique for closure of trocar wounds after laparoscopy. Laparosc Endosc Surg Sci . 1996; 3(4): 204-207

Corresponding Author: Sait Bakir, Türkiye
LookUs & Online Makale