E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic exploration of the common bile duct with a rigid scope in patients with problematic choledocholithiasis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 54-61

Laparoscopic exploration of the common bile duct with a rigid scope in patients with problematic choledocholithiasis

Ahmet Tekin, Zekai Ögetman
IMC Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mersin

INTRODUCTION: The development of laparoscopic cholecystectomy as a minimally invasive approach to eliminate gallstones, in conjunction with increasingly sophisticated techniques for removal of common bile duct (CBD) stones by endoscopic sphincteretomy, has revolutionized the treatment of choledocholithiasis. We describe a new technical approach to laparoscopic exploration of the CBD after unsuccessful endoscopic stone extraction.
METHODS: Nine patients were subjected to laparoscopic exploration of the CBD with choledochotomy using a rigid scope (24-Fr nephroscope) during the last two years. Out these, eight patients had unsuccessful preoperative (5 cases) or intraoperative (3 cases) stone extraction, and one case had a single impacted stone 2.3 cm in diameter. Three patients had a single bile duct stone, whereas six patients had multiple stones. The size of stones ranged from 12 mm to 29 mm (mean, 16.7 ±3.8mm mm).
RESULTS: Balloon dilation of the papilla of Vater was done in all patients. Most of the stones were fractured and pushed into the duodenum with rigid grasping forceps, but a lithotripter was required in two patients. The prevalence of stone clearance was 100%; complications related to the procedure were not observed. After CBD clearance, primary closure of the choledochotomy was achieved in eight patients. In one patient who had CBD perforation during a previous procedure, choledochotomy was closed over a T-tube. The mean operative time was 124 ±26.7 min (range, 84–165 min) and the mean postoperative hospital stay was 4 ±1.7days days (range, 3–7 days).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic exploration of the CBD with a rigid scope is an efficacious procedure in dealing with unsuccessful endoscopic stone extraction.

Keywords: Choledocholithiasis, laparoscopic CBD exploration, laparoscopic choledochotomy, cholangitis

Problemli Koledok Taşlarında Rijid Skop ile Laparoskopik Koledok Eksplorasyonu

Ahmet Tekin, Zekai Ögetman
IMC Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektominin minimal invaziv yöntem olarak açık kolesistektominin yerini almasını takiben koledok taşlarının endoskopik sfinkteretomi yöntemi ile tedavisinde devrim yaşanmıştır. Bu çalışmada endoskopik yöntemle taş ekstraksiyononun başarısız olduğu olgularda yeni bir laparoskopik koledok eksplorasyon tekniği sunulmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2006’den itibaren endoskopik sfinkteretomi yöntemi ile taş ekstraksiyonunun başarısız olduğu 8 hasta (5 preoperatif 3 perioperatif) ve 2.3 cm impakte taşı olan bir hasta olmak üzere toplam 9 hastaya rijid skop (24-Fr nefroskop) ile laparoskopik koledok eksplorasyonu yapıldı. Üç hastada tek taı, 6 hasta da ise multiple taş mevcuttu. Taşların çap› 12 mm ile 29 mm arasında olup ortalaması 16.7 ±3.8 mm olarak belirlendi.
BULGULAR: Papilla tüm hastalarda balon ile dilate edildi. İki hastada taşı fragmente etmek için pnömatik lithotripter kullanıldı. Diğer hastalarda rijid grasping forseps ile tafllar fragmente edilerek duodenuma itildi. İşlem tüm hastalarda başarılı olarak tamamlandı. Koledokun taşlardan temizlenmesini takiben koledok 8 hastada primer olarak kapatıldı. Perioperatif antegrad sfinkteretomi teşebbüsü esnasında mikroperforasyon gelişen bir hasta da ise koledok T tüpü üzerinde kapatıldı. Ortalama ameliyat süresi 124 ±26.7 dk (dağılım 84-165 dk) ve ortalama yatış süresi 4 ±1.7 gün (dağılım 3-7 gün) olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif veya intraoperatif endoskopik sfikteretomi tekniğinin başarısız olduğu, özellikle büyük taşı olan hastalarda rijid skop ile laparoskopik koledok eksplorasyonu başarı oranı yüksek ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Koledok taşı, laparoskopik koledok eksplorasyonu, laparoskopik koledokotomi, kolanjit.

Ahmet Tekin, Zekai Ögetman. Laparoscopic exploration of the common bile duct with a rigid scope in patients with problematic choledocholithiasis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(2): 54-61

Corresponding Author: Ahmet Tekin, Türkiye
LookUs & Online Makale