E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic gallbladder-preserving surgery: Case report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 32-35 | DOI: 10.14744/less.2019.96630

Laparoscopic gallbladder-preserving surgery: Case report

Hakan Akinci
Surgimed Clinic Fulya

Laparoscopic gallbladder-preserving surgery (LGPS) was developed in recent years to avoid the potential complications of laparoscopic cholecystectomy when there is a functional gallbladder. This is the first case report of LGPS in 2 adult patients in Turkey: Two patients, 40 and 53 years old, each with a single gallstone. Gallbladder function was evaluated preoperatively using ultrasonography. The gallstones were 12 mm and 20 mm in diameter. LGPS was performed using 3 trocars in one case and 2 in the other. No severe postoperative complications, such as bile leakage or hemorrhage, were observed. No recurrence was observed at 14 months after the operation. In conclusion, LGPS is feasible technique for selected cholelithiasis patients with a functional gallbladder. Randomized controlled trials are required for broad adoption of this technique.

Keywords: gallstone surgery, gallbladder preserving surgery, cholecystolithotomy

Laparoskopik Safra Kesesi Koruyucu Cerrahi: Olgu Sunumu

Hakan Akinci
Surgimed Klinik Fulya

Semptomatik safra kesesi taşlarında kolesistektomi altın standarttır. Ancak son yıllarda kolesistektominin kısa ve uzun dönem komplikasyonlarından kaçınmak ve fonksiyonel safra kesesini korumak amacıyla seçilmiş vakalarda laparoskopik safra kesesi koruyucu cerrahi (LSKC) yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemle tedavi ettiğimiz iki vakayı sunmayı amaçladık. Kırk ve 53 yaşlarında semptomatik iki kadın hasta preoperatif ultrasonografi (USG) ile değerlendirildi. Safra keselerinde birer adet taş (12 mm ve 20 mm) saptandı. USG ile açlık ve toklukta hacim ölçümü yapılarak safra kesesi fonksiyonlarının normal olduğu görüldü. Duvar kalınlıkları normaldi. Kolesistit, ailede safra taşı hikayesi, geçirilmiş pankreatit, koledok taşı, eşlik eden kronik hastalık (Diyabet, kalp hastalığı vb) yoktu. LSKC için bir hastada 3 trokar, diğer hastada 2 trokar kullanıldı.Postoperatif herhangi bir komplikasyon görülmedi ve hastalar 1. gün sorunsuz taburcu edildiler. Hastaların 14 ay sonraki takiplerinde herhangi bir şikayetleri yoktu. Yapılan ultrasonografide safra kesesi fonksiyonları ve duvar kalınlıkları normaldi, taş veya çamur görülmedi. Sonuç olarak, seçilmiş hastalarda LSKC güvenli ve etkili bir yöntemdir. Bu konuda randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Safrakesesi koruyucu cerrahi, safra taşı çıkarma, Safra taşı cerrahisi

Hakan Akinci. Laparoscopic gallbladder-preserving surgery: Case report. Laparosc Endosc Surg Sci . 2019; 26(1): 32-35

Corresponding Author: Hakan Akinci, Türkiye
LookUs & Online Makale