E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Complication of Laparoscopic Low Anterior Resection: Colonic Necrosis and Prolapse of İt [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-98700 | DOI: 10.14744/less.2018.98700

A Rare Complication of Laparoscopic Low Anterior Resection: Colonic Necrosis and Prolapse of İt

Sadettin Er, Hüseyin Berkem, Umut Fırat Turan, Sabri Özden, Bülent Cavit Yüksel
Health Sciences University Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Colorectal Clinic, Ankara

Keywords: Laparoscopic Low Anterior Resection, Colon Necrosis, Colon Prolabe

Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyonun Nadir Bir Komplikasyonu: Kolon Nekrozu ve Prolapsusu

Sadettin Er, Hüseyin Berkem, Umut Fırat Turan, Sabri Özden, Bülent Cavit Yüksel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, Kolorektal Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon, Kolon Nekroze, Kolon ProlabeCorresponding Author: Sadettin Er, Türkiye
LookUs & Online Makale