E-ISSN 2587-0610
The Laparoscopic Repair of Morgagni's Hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 72-76

The Laparoscopic Repair of Morgagni's Hernia

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Tunç Eren, Burcu Tulumoğlu, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

INTRODUCTION: Morgagni's hernias constitute about 3% of all diaphragmatic hernias. Despite a number of studies advocating thoracoscopic approaches, laparoscopic repair remains to be one of the best treatment methods.
METHODS: We describe the placement of a double-layer mesh anchored by helicoidal staples to repair the hernia defect via laparoscopy.
RESULTS: Her symptoms completely resolved postoperatively with no evidence of recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The laparoscopic repair should be considered as an effective and safe procedure for the treatment of Morgagni's hernias.

Keywords: Morgagni's hernia, laparoscopy, repair

Morgagni Hernisinin Laparoskopik Onarımı: Olgu Sunumu

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Tunç Eren, Burcu Tulumoğlu, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Morgagni hernisi tüm diyafragmatik hernilerin %3'ünü oluşturur. Toraskopik yaklaşımları destekleyen bir kaç çalışmaya rağmen; laparoskopik yaklaşım halen en iyi tedavi yöntemlerinden biridir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Laparoskopi ile sarmal zımbalarla tutturulan çift yönlü yama yerleştirilmesi yöntemiyle herni onarımı anlatılmaktadır.
BULGULAR: Olgunun semptomları, nüks olmaksızın, ameliyat sonrası tamamen kaybolmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Morgagni hernilerinin onarımında laparoskopik yaklaşım etkili ve güvenilir bir girişim olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Morgagni hernisi, laparoskopi, tamir

Umut Barbaros, Uğur Deveci, Tunç Eren, Burcu Tulumoğlu, Rıdvan Seven, Selçuk Mercan. The Laparoscopic Repair of Morgagni's Hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 72-76

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale