E-ISSN 2587-0610
Laparoskopic Inguinal Hernia Repair ''Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Hernioplasty [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 122-127

Laparoskopic Inguinal Hernia Repair ''Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Hernioplasty

Levent Avtan
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İstanbul

Günümüzde fıtık cerrahisi ile uğraşan cerrahların laparoskopik hernioplasti tekniklerinide öğrenmeleri gerekmektedir. İlk öğrenilmesi gereken TAPP tekniği, yeterli deneyim oluştuktan sonra rutin olarakta uygulanabilmektedir. TAPP tekniğinde zaman kaybı ve güçlük nedeni gibi görünen peritonu kapama süreci intrakorporel sütür deneyimi ve kontinü sütür tekniği ile yapılabilmektedir. Dezavantajı gibi görülen peritona girilmiş olması, birçok olguda avantaja dönüşebilmektedir. Arka duvar anatomisine hakimiyet daha iyidir ve yeterli parietalizasyon daha rahat yapılabilmektedir. Günümüzde laparoskopik TAPP hernioplasti bilateral ve nük olguların yanısıra primer tek taraflı olgularda da rutin uygulanabilen bir yöntem olarak kabul görmektedir.

Keywords: Kasık fıtığı, Laparoskopik cerrahi, transabdominal preperitoneal onarım.

Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımı “Transabdominal Preperitoneal (TAPP)” Hernioplasti

Levent Avtan
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı / İstanbul

Günümüzde fıtık cerrahisi ile uğraşan cerrahların laparoskopik hernioplasti tekniklerinide öğrenmeleri gerekmektedir. İlk öğrenilmesi gereken TAPP tekniği, yeterli deneyim oluştuktan sonra rutin olarakta uygulanabilmektedir. TAPP tekniğinde zaman kaybı ve güçlük nedeni gibi görünen peritonu kapama süreci intrakorporel sütür deneyimi ve kontinü sütür tekniği ile yapılabilmektedir. Dezavantajı gibi görülen peritona girilmiş olması, birçok olguda avantaja dönüşebilmektedir. Arka duvar anatomisine hakimiyet daha iyidir ve yeterli parietalizasyon daha rahat yapılabilmektedir. Günümüzde laparoskopik TAPP hernioplasti bilateral ve nük olguların yanısıra primer tek taraflı olgularda da rutin uygulanabilen bir yöntem olarak kabul görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, Laparoskopik cerrahi, transabdominal preperitoneal onarım.

Levent Avtan. Laparoskopic Inguinal Hernia Repair ''Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Hernioplasty. Laparosc Endosc Surg Sci . 2011; 18(2): 122-127

Corresponding Author: Levent Avtan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale