E-ISSN 2587-0610
A rare, benign, tumor-splenic vein hamartoma [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(4): 139-140 | DOI: 10.14744/less.2018.77487

A rare, benign, tumor-splenic vein hamartoma

Turan Acar, Nihan Acar, Osman Nuri Dilek, Ahmet Atasever
Department of General Surgery, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Splenic hamartoma, which is one of the primary benign tumors of the spleen, is usually asymptomatic and is typically detected incidentally on imaging. It is also difficult to diagnose and to distinguish from malign tumors with preoperative tests, and therefore, splenectomy should be performed to confirm the histological diagnosis. Presently described is the case of a 58-year-old male patient who underwent laparoscopic splenectomy due to a splenic mass and was subsequently diagnosed with splenic hamartoma.

Keywords: Hamartoma, laparoscopic splenectomy; spleen.

Nadir Bir Bening Tümör- Dalak Ven Hamartomu

Turan Acar, Nihan Acar, Osman Nuri Dilek, Ahmet Atasever
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

Dalak hamatomu dalağın benign tümörlerinden biridir, genellikle asemptomatikdir ve görüntülemeler esnasında tesadüfen tespit edilir. Ayrıca preoperatif testler ile tanı koymak ve malign tümörlerden ayırt etmek zordur, bu nedenle histolojik tanıyı doğrulamak için splenektomi yapılmalıdır. Dalakta kitle nedeni ile laparoskopik splenektomi yapılan ve tanısı dalak hamartomu olan, 58 yaşında erkek vaka sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Hamartom, dalak, laparoskopik splenektomi.

Turan Acar, Nihan Acar, Osman Nuri Dilek, Ahmet Atasever. A rare, benign, tumor-splenic vein hamartoma. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(4): 139-140

Corresponding Author: Turan Acar, Türkiye
LookUs & Online Makale